Referanser

DNB Liv


Sammendrag

DNB Livsforsikring AS (DNB Liv) forsikrer i overkant av én million personer med individuelle og kollektive avtaler og har ca. 24 000 avtaler med bedrifter. DNB Liv er et heleid datterselskap av DNB. Per 4. kvartal 2015 hadde DNB Liv en forvaltningskapital på NOK 282,4 milliarder. I kollektivporteføljen var det investeringer for NOK 207,5 milliarder hvorav eiendom utgjorde NOK 25,2 milliarder, dvs. rundt 12,2%.

Fakta

Kunde: DNB Livsforsikring AS
Kunde siden: 2008
Type eiendommer: Næringseiendom, kontor, handel, kjøpesentre
Areal: 893 056 kvadratmeter (per 31.12.14)
Geografisk område: Norge

Liknende referansesaker