Newsec Property Outlook 

Høst 2017


Newsec Property Outlook

I de siste årene har det svenske eiendomsmarkedet vært rødglødende . Eiendomsprisene har skutt i været, transaksjonsvolumene har hatt en sterkt økning og svenske eiendomsaksjer har steget. Eiendomsmarkedet befinner sig i en høykonjunktur og har opplevd stigende verdier siden 2010. Bransjen har blomstret i flere år - men samtidig har risiko og usikkerhet økt. I dette nummeret av NPO diskuterer Newsec spørsmålet som alle i bransjen lurer på: hva vil utløse den neste krisen i eiendomsmarkedet?

 

Siden 2014 har det svenske transaksjonsmarkedet oppnådd historisk høye nivåer hvert år. I fjor, 2016, nådde markedet et nytt rekordnivå på over SEK 200 milliarder (for transaksjoner over SEK 40 millioner). Første halvdel av 2017 har vært ennå en sterk transaksjonsperiode i det svenske eiendomsmarkedet, men litt roligere enn forrige rekordår. Halvårstotalen på SEK 85,4 milliarder kan sammenlignes med halvårstallet på SEK 94,2 milliarder i 2016. I Newsec kan vi ikke se at det i første halvår har skjedd noen svekkelse i det svenske eiendomsmarkedet. Snarere er vår vurdering at det litt lavere halvårsvolumet i stor grad skyldes tilbudet av eiendommer som ikke samsvarer med den høye etterspørselen.

 

SIMILAR REPORTS & INSIGHTS

Høst 2015

Newsec Property Outlook

Vår 2015

Newsec Property Outlook

Høst 2014

Newsec Property Outlook

Vår 2014

Newsec Property Outlook

Høst 2013

Newsec Property Outlook

Vår 2013

Newsec Property Outlook