Newsec
Property
Outlook 


Newsec Property Outlook

Internasjonale investeringer i de nordiske landene har vokst de siste årene. Det er imidlertid mindre kjent at en økende andel av disse investeringene på tvers av landegrensene har en tendens til å være inter-nordiske. I denne utgaven av Newsec Property Outlook har vi analysert hvordan transaksjoner på tvers av landegrensene har utviklet seg over tid.

Innsikt 

  • Utenlandske investeringer i de nordiske landene har økt de siste årene. Inter-nordiske investeringer har historisk sakket seg, men har økt tempoet de siste årene. 2018 ser ut til å være det første året hvor inter-nordiske investeringer utgjør en større andel av transaksjonsvolumet enn andre utenlandske investeringer. I første halvår 2018 representerte inter-nordiske investeringer 24 prosent av totalvolumet mens andre utenlandske investeringer utgjorde 16 prosent.

  • Inter-nordiske investeringer er i ferd med å øke, og nordiske investorer har klare preferanser som er av vesentlig forskjell fra andre utenlandske investorer. Andre utenlandske investorer foretrekker primæreiendommer som kontorer og detaljhandel, spesielt i hovedstaden. Blant de beste investeringene gjort av nordiske investorer finner vi boligeiendom i København og offentlig eiendommer i regionale byer i Sverige, samtidig som vi ser at andre ikke-primære eiendommer er på fremmarsj.

 

 

  

Similar reports and insights

Vår 2018

Høst 2015

Newsec Property Outlook

Vår 2015

Newsec Property Outlook

Høst 2014

Newsec Property Outlook

Vår 2014

Newsec Property Outlook