Newsec Property Outlook 

vår 2018


Newsec Property Outlook

Et sterkt eiendomsmarked kombinert med attraktive økonomiske forhold resulterte i nok et sterkt transaksjonsår for norsk næringseiendom. I 4. kvartal ble det registrert 100 transaksjoner som utgjør ca. 29,4 mrd. For 2017 var det et totalvolum på 88 mrd med rekordhøye 340 antall transaksjoner, 9 mrd høyere enn for 2016. Som vanlig var det kontorsegmentet som dominerte med 44 mrd eller 50% av totalvolumet. Logistikk- og industribygg med lange kontrakter har opplevd større etterspørsel og rekordhøy prising som følge av at flere aktører blir priset ut av andre segmenter. Fra et geografisk perspektiv så sto Oslo for nesten 50% av volumet og sekundærbyer som Trondheim og Stavanger fikk seg et historisk løft i volum.  Internasjonal kapital har også bidratt i stor grad til den høye aktiviteten i 2017 – 20% av transaksjonsvolumet kom fra utenlandske investorer, opp 11% fra 2016, men fortsatt lavere enn 2015 nivået på 33%.

 

 

  

Similar reports and insights

Høst 2015

Newsec Property Outlook

Vår 2015

Newsec Property Outlook

Høst 2014

Newsec Property Outlook

Vår 2014

Newsec Property Outlook

Høst 2013

Newsec Property Outlook