Tekniske tjenester

Tekniske tjenester

Newsec Basale AS har gjennom 20 år bygd opp et solid teknisk fagmiljø. Gjennom denne fagkompetanse kan vi blant annet tilby:

Byggherreombud

  • Vi kan kle roller som byggherreombud i forbindelse med større vedlikeholdsarbeider, leietakerombygginger m.m.
  • Overtagelsesbefaringer, garantioppfølginger

Tilstandskontroller

  • Teknisk due diligence i forbindelse med kjøp og salg av næringseiendommer
  • Tilstandsanalyser basert på NS 3424 med tilhørende aktivitetsplaner
  • Vedlikeholdsplanlegging basert på tilstandsanalyser på lengre og kortere sikt
  • Årskostnadsanalyser
  • Risikoanalyser med bakgrunn i internkontrollforskriftene knyttet til eiendom. Evt. styring av eksterne ressurser.
  • Energimerking

Teknisk vurdering

  • Vurdering av eiendommers tekniske potensial. I samspill med andre fagområder i Newsec Basale vurderes eiendommens totale utviklingspotensial
  • Styring av eksterne tekniske rådgivere

Spørsmål om Property Asset Management?

Les Newsec Basales personvernerklæring

Rune Mikaelsen Forvaltningsdirektør tekniske fag +47 982 47 999