Advokatene i Newsec Basale

Juridisk rådgivning knyttet til fast eiendom

Vår juridiske avdeling består av tre advokater. For å levere juridisk rådgivning av høy kvalitet har vi et særlig fokus på tett oppfølging av og god kunnskap om våre kunder. 

Vi kan bistå med med forretningsjuridisk rådgivning knyttet til fast eiendom og eiendomsforvaltning. Advokatene i Newsec representerer både norske og internasjonale oppdragsgivere, og samarbeider tett med øvrige fagdisipliner i virksomheten.

Våre vilkår
Vi arbeider som hovedregel etter medgått tid iht. våre standardvilkår for advokattjenester. Unntaksvis inngår vi også fastprisoppdrag, avhengig av oppdrages art og omfang.

Bertil Møller Fyrileiv

Advokat Bertil Møller Fyrileiv leder vår juridiske avdeling, og bistår blant annet kunder med forretningsjuridisk rådgivning i spørsmål relatert til fast eiendom, entreprise, kontrakt- og selskapsrett. Dette omfatter blant annet tidligrådgivning for å unngå eller dempe konflikter, utforming og tolking av kontrakter, oppfølging av mislighold og inndrivelse av vederlagskrav.

Fyrileiv har lang erfaring med forhandlinger og mekling for å løse tvister utenrettslig, og prosederer jevnlig saker for domstolene. Fyrileiv har over de senere årene også bistått med formuesrettslig rådgivning, herunder planlegging av generasjonsskifter samt utforming av testament og samboerkontrakter.

Se CV her.

Bertil Møller Fyrileiv, konsernadvokat
E-post: bertil.fyrileiv@newsec.no
Telefon: +47 959 17 059

Hilke Rognes

Advokat Hilke Rognes har lang erfaring i selskapet både som juridisk rådgiver / advokat og som forvalter. Arbeidsområdene omfatter fast eiendoms rettsforhold, kjøp/salg av fast eiendom, derunder transaksjoner, gjennomføring av juridisk DD, husleierett, innfordring, generell kontraktsrett, selskapsrett, kontraktsutforming, forhandlinger, tvisteløsning og prosedyre.

Rognes har også erfaring fra ulike styreverv i aksjeselskaper, eierseksjonssameier og borettslag. Newsec Basale AS har et eget eiendomsmeglingsforetak – Newsec Basale Næringsmegling AS. Rognes er faglig leder i dette selskapet og innehar meglerbevilling.

Se CV her.

200x200_Hilke-Rognes.jpg

Hilke Rognes, advokat
E-post: hilke.rognes@newsec.no
Telefon: +47 918 05 041

Maria Zahlsen

Advokat Maria Zahlsen bistår blant annet kunder med forretningsjuridisk rådgivning og bistand i spørsmål relatert til fast eiendom, kontraktsrett og arbeidsrett. Zahlsen har bakgrunn fra offentlig forvaltning, og har lang erfaring med kvalitetssikring samt oppfølging og etterlevelse av offentligrettslige krav - særlig innen arbeidsmiljølovgivningen og tilsynsvirksomhet.

Zahlsen har også bred erfaring med forhandlinger, tvisteløsning og prosess for domstolene. Hun har erfaring både med bistand i sivilrettslige saker og med straffeprosess.

Se CV her.

Maria Zahlsen, advokat
E-post: maria.zahlsen@newsec.no
Telefon: + 47 454 23 377