Juridiske tjenester

Våre advokater inngår i Newsec sine team av fagspesialister innen forvaltning og foredling av eiendom, og vi er involvert i alle faser av en eiendoms livssyklus.

Newsec har en breddekompetanse som gir oss et fortrinn som forretningsjuridisk rådgiver, og det gir våre kunder en merverdi ved løsning av enkeltoppdrag. Vi har et særlig fokus på tett oppfølging og god kunnskap om våre kunder, og gir konkrete råd i de saker som vi bistår i. Vi er opptatt av å levere juridisk rådgivning av høy kvalitet til rett tid.

Rådgivning i alle faser

Newsec kan tilby forretningsjuridisk rådgivning i alle faser, fra oppstart til avslutning av selskapets forvaltningsoppdrag. Vi kan også bistå nye kunder i saker relatert til vår kjernekompetanse.

Tidlig involvering

En tidlig involvering av våre advokater forebygger konflikter og er med på å redusere konflikter. Dette bidrar til å redusere kundenes kostnader, og til å øke kundenes fortjeneste. Vi bistår også kunder med analyse og håndtering av oppståtte tvister - for løse disse på en best mulig måte. Våre advokater har lang og variert erfaring med forhandlinger, mekling og prosedyre for domstolene, og vi tilbyr således en fullservice-tjeneste for våre kunder innen våre fagområder.

Våre fagområder

Vår kjernevirksomhet er forretningsjuridisk bistand relatert til fast eiendom og eiendomsforvaltning innenfor følgende rettsområder:

  • Fast eiendom: kjøp og salg, rettighetsforhold, husleie, entreprise, kontakt med reguleringsmyndigheter, seksjonering av eiendom og etablering av sameier
  • Eiendomsmegling: bistand i alle faser av kjøp og salg – samt utleie av fast eiendom, gjennom vårt eiendomsmeglingsforetak Newsec Basale Næringsmegling AS
  • Kontraktsrett: utforming av avtaler, inngåelse-, forvaltning- og opphør av avtaler, gjennomgang av kontraktsporteføljer og garantiforhold, rettighetsforhold og rådgiverkontrakter;
  • Selskapsrettslige forhold: selskapsetablering og aksjonæravtaler, selskapsstrukturering, fusjon/fisjon, transaksjoner, due-diligence ved kjøp av eiendomsselskaper, styresekretariat, corporate governance mm.
  • Skatt og avgiftsforhold i eiendomsforhold
  • Arbeidsrett og personvern
  • Forhandlinger, tvisteløsning og prosedyre

Ta kontakt dersom dere ønsker en uforpliktende prat om bistand fra advokatene i Newsec.

Les mer om vår juridiske avdeling her.

  • Praktiske råd i enkeltsaker Vi er opptatt av å gi konkrete anbefalinger som muliggjør veloverveide valg hos kunden – basert på handlingsalternativer og risikobilde.
  • Tett oppfølging Vi ønsker å være en foretrukken rådgiver, og har derfor et særlig fokus på tett oppfølging og god kunnskap om våre kunder. Dette gir merverdi for kunden.
  • Høy kvalitet i alle ledd Våre advokater er særlig kompetent innen forvaltning og foredling av eiendom, og vi er opptatt av å gi juridiske råd av høy kvalitet til rett tid.

Spørsmål om våre juridiske tjenester?

Personvernerklæring
Bertil Møller Fyrileiv Konsernadvokat +47 959 17 059