Finansielle tjenester

Finansielle tjenester

Newsec Basale AS tilbyr rådgivningstjenester innenfor verdivurderinger, finansielle analyser og markedsanalyser, og har gjennom sin tverrfaglighet og lange erfaring innenfor eiendomsforvaltning et stort datagrunnlag som ivaretar kvaliteten i leveransene til oppdragsgiver.

Verdivurderinger
Newsec Basale AS utarbeider verdivurderinger av næringseiendommer i egen forvaltningsportefølje. Verdivurderinger av eiendommer utenfor forvaltningsporteføljen vil kunne leveres av Newsec AS  (Advisory). 

Vurderingene benyttes av våre oppdragsgivere til eksempelvis transaksjoner, rapportering til styre, aksjonærer og finansinstitusjoner, som grunnlag for strategiske valg i oppdragsgivers drift og som dokumentasjon for balanseførte verdier i regnskapet.

Vi benytter gjennomarbeidede modeller som er basert på anerkjent metodikk i våre verdivurderinger, samt mottar bidrag fra den bygningstekniske og juridiske kompetansen som finnes i Newsec Basale AS.

Gjennom verdivurderingen fastslår vi markedsverdien på eiendommen. Newsec Basale AS innhenter informasjon om transaksjoner og utviklingen i leiemarkedet både fra egen forvaltningsportefølje og eksternt. I tillegg sitter vi på en stor erfaringsdatabase hva angår driftskostnader og felleskostnader for ulike segment av næringseiendom.

Analyser
Vi systematiserer markedsinformasjon både på mikro- og makronivå for å gi våre oppdragsgivere et best mulig beslutningsgrunnlag. Vi utarbeider både generelle og skreddersydde analyser og rapporter. Analysene har et finansielt fokus, men kan også kompletteres med demografiske analyser.

Investeringsanalyser utarbeides som et verktøy for eiendomsbesitter for å analysere og strukturere eiendomsmassen, porteføljesammensetning, avdekke eiendommens potensial og rangere mellom flere ulike alternativer. Herunder kan det utarbeides simuleringsmodeller, likviditetsprognoser og risikoanalyser hvor gjennomarbeidede forutsetninger gir et best mulig beslutningsgrunnlag.

Finansieringsbistand
Eiendom er generelt en høyt belånt aktivaklasse. Vi sitter på store mengder informasjon og erfaring om de til en hver tid gjeldende betingelser som er mulig å oppnå i finansieringsmarkedet. Vi kan også bidra med en strategi for fremmedfinansiering og begrensning av risiko.

Transaksjonsbistand
I samarbeid med juridisk avdeling bistår vi med å tilrettelegge ved eiendomstransaksjoner, herunder finansiell due-dilligence, valg av selskapsstruktur, prospektutarbeidelse og valg av finansieringsløsning.

Spørsmål om Property Asset Management?

Les Newsec Basales personvernerklæring

Karoline P. Lofstad Avdelingsleder forretningsutvikling og finansiell rådgivning +47 959 10 828

Newsec Advisory

Transaksjon Les mer
Verdivurdering Les mer
Strategisk analyse Les mer
Utleie Les mer