Kommersiell forvaltning

Vår solide bransjeerfaring og unike kompetanse gjør at vi kan se eiendomsutvikling i et bredere perspektiv – både det gjelder kontorer, butikklokaler eller industrielle eiendommer.

Uansett størrelse på prosjektet tar vi totalansvar fra start til slutt. Ut fra prosjektets behov, setter vi sammen et team med erfaring og kompetanse fra administrasjon og ledelse av eiendomsselskaper og eiendomsfond. Skulle det være nødvendig henter vi også inn ekstern kompetanse.

Vi bistår deg med:

  • Daglig ledelse og oppdragsledelse
  • Styrearbeid
  • Gjennomføring av generalforsamling
  • Leietakeroppfølging

Med ledelse, kontroll og kostnadsbevissthet bidrar vi med verdiutvikling av din eiendom.

  • Vi tar vare på din portefølje Vi ser på eiendomsutvikling i et bredere perspektiv – uansett om det handler om kontor, butikklokaler eller industrilokaler.
  • Langsiktig perspektiv Langsiktig forvaltning av porteføljen er viktig. Vi hjelper deg med å identifisere dine utfordringer og behov.
  • Bred kompetanse Vi setter sammen team med eksperter innen eiendomsutvikling, strategisk rådgivning innen detaljhandel og utleie. Om nødvendig henter vi også inn ekstern kompetanse.

Selskapsadministrasjon

Vi tilbyr administrasjon av eiendomsselskaper med overordnet strategisk og operativ ledelse av eiendomsselskaper. Vi har mange medarbeidere med betydelig kompetanse og erfaring fra administrasjon og ledelse av større eiendomsselskaper og eiendomsfond. Erfaring, tilgang til tverrfaglig kompetanse, systemer, rutiner og ikke minst en total rapporteringspakke gjør oss til en interessant leverandør innen selskapsadministrasjon.

Strategi

Newsec Basale vil med sin solide kompetanse og faglige bredde bistå investor/kunde i å utforme riktig forvaltnings- og utviklingsstrategi for eiendommen og/eller selskapet i den hensikt å optimalisere avkastningen på investeringen.

Forretningsutvikling

Som kunde hos Newsec Basale vil du få tilgjengelig et solid team med høyt kompetente medarbeidere fra relevante fagområder som vil bistå og/eller lede forvaltnings- og utviklingsprosesser relatert til din eiendom eller ditt selskap.

Finans

Newsec Basale har høy kompetanse innen finans, økonomi og analyse, og følger markedet innen finans og investering nøye. Derfor har vi god oversikt over hva som er de til enhver tid beste markedsmessige betingelser.  Newsec Basale kan bl.a. ta ansvar for å sikre ditt selskap gunstige finansieringsbetingelser

0
medarbeidere
0
land
0 mrd.
NOK forvaltes

FORVALTNINGSRÅDGIVNING

Newsec Basale AS leverer juridisk-, økonomisk-, finansiell- og teknisk rådgivning både som egne leveranser og som faglig støtte til vårt forvaltningsapparat.

Finansielle tjenester Les mer
Juridiske tjenester Les mer
Tekniske tjenester Les mer
Teknisk tegning og arealberegning Les mer

Spørsmål om Property Asset Management?

Bilde av Kim Andre Syvertsen
Kim Andre Syvertsen Forvaltningsdirektør +47 481 99 082