Energirådgivning

Newsec kan bistå i alle typer prosjekter der målet er et redusert forbruk av energi. Vår avdeling utfører også energimerking av eiendommer og bistand ved energi- og miljøsertifiseringer og rapportering.

Om energirådgivning

Både myndigheter og leietakere stiller stadig strengere krav til energiforbruk og dokumentasjon. Våre rådgivere finner gode løsninger for samspillet mellom VVS, elektro og automatikk slik at man sikrer et riktig innemiljø med minst mulig sløsing av energi og effekt.

Energirådgivning gjøres på grunnlag av data i energioppfølgingssystem (EOS), befaring i bygg og gjennomgang i SD-anlegg med formål om å avdekke feil, forbedre innstillinger og finne bedre tekniske løsninger.

Vi har også erfaring med målere, samt oppsett og bruk av energioppfølgingssystemer. Mye kan gjøres med bedre styring og tettere oppfølging av forbruk.

Hva kan vi bistå med?

 • Utarbeidelse av energiattester med energimerke
 • BREEAM In-Use og andre sertifiseringer
 • Rådgivning ved ombygginger eller andre energiprosjekter
 • Bistand i prosjekter for å sikre at målere settes opp på en hensiktsmessig måte
 • Energi- og kostnadsanalyser
 • Løpende kontroll av energiforbruk og oppfølging av drift
 • Bruk av energioppfølgingssystem
 • Rapportering av energi og vann
 • Lønnsomhet og bærekraft Vi vurderer økonomisk besparelse og reduksjon av utslipp for å finne de beste tiltakene.
 • Energioppfølging Vi følger opp bruk av energi og vann, og kontrollerer at teknisk anlegg fungerer og driftes som det skal.
 • Måling og rapportering Vi gir veiledning om plassering og bruk av målere for god oversikt og enkel rapportering

Spørsmål om energirådgivning?

Anja Myreng Skaran Avdelingsleder energirådgivning, Newsec Project 958 48 707

Våre tjenester

Brannrådgivning Les mer
Brannteknisk tilstandsvurdering Les mer
Branntekniske tegninger Les mer
Branndokumentasjon Les mer
Brannprosjektering Les mer
BREEAM In-Use Mer om BREEAM In-Use
Energirådgivning Les mer
Due Diligence Les mer
PA/FDVU Les mer
Plan- og byggesak Les mer
Prosjektadministrasjon Les mer
Risikovurdering Les mer
HMS-rådgivning og SHA-rådgivning Les mer
Uavhengig kontroll Les mer
Teknisk tegning og arealberegning Les mer