BREEAM In-Use

Newsec har sertifisert BREEAM In-Use-revisor, og kan gjennomføre alle stegene i prosessen frem til en BREEAM In-Use-sertifisering.

OM BREEAM In-Use

Med stadig strengere miljøkrav for eiendommer, både fra investorer og leietakere, er det viktig å kunne dokumentere de gode kvalitetene til en eiendom.

BREEAM In-Use er en internasjonal sertifisering som beskriver status på et eksisterende bygg for flere faktorer som energi, inneklima, vann, miljø, transport, osv. Dette er en av de vanligste sertifiseringsordningene i Norge, og kvalifiserer også som energi- og miljøoppfølgingssystem. Et sertifisert bygg får både et sertifikat og en poengscore som kan brukes for å sammenlignes med andre bygg.

En sertifisering gir også en god oversikt over bygget, slik at man kan gjøre lønnsomme forbedringer av driften, eller gjennomføre tiltak som gir et mer miljøvennlig bygg eller øker leietakernes trivsel. Det er også et godt utgangspunkt for å sette mål for videre forbedringer.

HVA KAN VI BISTÅ MED?

  • Pre-analyse for å vurdere mulig score
  • Sertifisering med godkjent revisor
  • Innhenting av dokumentasjon
  • Produksjon av manglende dokumentasjon
  • Rådgivning for å heve nivået på eksisterende score og for videre arbeid med energi- og miljøledelse

 

BREEAM is a registered trademark of BRE (the Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). The BREEAM marks, logos and symbols are the Copyright of BRE and are reproduced by permission.

  • BREEAM In-Use-sertifisering Vi gjennomfører sertifiseringen fra A til Å – vi trenger kun tilgang til eiendommen og tilhørende dokumentasjon.
  • Pre-study Vi gjennomfører en vurdering av eiendommen for å evaluere nivået før en eventuell sertifisering
  • Rådgivning Vi utarbeider forslag til mest kostnadseffektive metode for forbedring av score

Spørsmål om BREEAM In-Use?

Newsecs Personvernerklæring

Les Newsec Basales personvernerklæring

Anja Myreng Skaran Avdelingsleder energirådgivning, Newsec Project 958 48 707

Våre tjenester

Brannrådgivning Les mer
Brannteknisk tilstandsvurdering Les mer
Branntekniske tegninger Les mer
Branndokumentasjon Les mer
Brannprosjektering Les mer
BREEAM In-Use Mer om BREEAM In-Use
Energirådgivning Les mer
Due Diligence Les mer
PA/FDVU Les mer
Plan- og byggesak Les mer
Prosjektadministrasjon Les mer
Risikovurdering Les mer
HMS-rådgivning og SHA-rådgivning Les mer
Uavhengig kontroll Les mer
Teknisk tegning og arealberegning Les mer