Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll av brannprosjektering

Myndighetskrav angir at det er obligatorisk med uavhengig kontroll av brannprosjektering i tiltaksklasse 2 og 3. Newsec har nødvendig sentral godkjenning for å bistå med dette.

I byggeprosjekter der brannprosjektering gjennomføres i tiltaksklasse 2 eller 3 er det krav til at et uavhengig firma gjennomfører kontroll av brannkonseptet som foreligger. Dette må gjennomføres senest ved søknad om igangsettingstillatelse.

Newsec kan bistå med effektiv og forutsigbar kontroll på den måten at vi har enkle, men dekkende sjekklister, og vi oppsummerer arbeidet i en oversiktlig rapport. Vi ivaretar også god dialog med prosjekterende foretak, både i forkant og underveis i kontrollen. Newsec er av den oppfattelsen at vi ikke skal være et forsinkende ledd, men utføre arbeidet så snart underlaget er oversendt og vi utarbeider kontrollerklæring når arbeidet er gjennomført.

Se gjerne mer på Direktoratets «spørsmål og svar»-side for uavhengig kontroll, eller kontakt oss i Newsec for en uforpliktende samtale.

  • Effektiv og forutsigbar kontroll
  • Oversiktlig rapportering
  • Rask utførelse

Spørsmål om brannrådgivning?

Sandra Winge Avdelingsleder brann, Newsec Project +47 957 74 938

Våre tjenester

Brannrådgivning Les mer
Brannfaglig ressurs i tidlig fase Les mer
Brannfaglig koordinator Les mer
Brannprosjektering Les mer
Uavhengig kontroll Les mer
Kontroll av utførelse av brannsikkerhet Les mer
Branntekniske tegninger Les mer
Branndokumentasjon Les mer
Brannteknisk tilstandsvurdering Les mer