Risikovurdering

Internkontrollforskriften fastslår at alle virksomheter er pliktig til å gjennomføre risikovurdering. Kontakt oss om din virksomhet trenger bistand med din risikovurdering.

Trenger min virksomhet risikovurdering?

Alle virksomheter er pliktig til å gjennomføre risikovurdering. Dette fremgår av internkontrollforskriften. Å gjennomføre risikovurdering betyr rett og slett å vurdere hva som kan gå galt, hva kan vi gjøre for å hindre at det skjer og hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom uhellet skulle være ute.

Risikovurderinger danner et viktig grunnlag for det videre arbeidet med internkontrollen. En viktig del av internkontrollen er å kontinuerlig arbeide for å redusere sjansene for ulykker og skader. For å være i stand til å jobbe med dette er man naturlig nok avhengig av å vite hvilke mulige risikoelementer som er mest relevant i sin virksomhet.

Lang erfaring

I en del bedrifter vil det kunne være rimelig enkelt å svare på hva som kan gå galt og hvordan man hindrer at det skjer og hvordan man reduserer konsekvensene dersom det allikevel skulle skje.

I større virksomheter eller virksomheter som åpenbart jobber med flere og mer alvorlige risikoelementer kan en risikovurdering være langt mer krevende. Eksempler på bransjer hvor vurdering av risiko er vesentlig mer utfordrende er f.eks. industrien og bygge- og anleggsbransjen.

Vi bistår gjerne din virksomhet med vurdering av risiko. Våre rådgivere er svært erfarne og har lang erfaring i fra en rekke ulike virksomheter og bransjer. Vi leverer selvfølgelig en risikovurdering i henhold til gjeldende krav og du vil få et godt grunnlag for det videre arbeidet med internkontrollen. Vi bistår gjerne med revidering av tidligere risikovurdering også.

Våre tjenester

Brannrådgivning Les mer
Brannteknisk tilstandsvurdering Les mer
Branntekniske tegninger Les mer
Branndokumentasjon Les mer
Brannprosjektering Les mer
BREEAM In-Use Mer om BREEAM In-Use
Energirådgivning Les mer
Due Diligence Les mer
PA/FDVU Les mer
Plan- og byggesak Les mer
Prosjektadministrasjon Les mer
Risikovurdering Les mer
HMS-rådgivning og SHA-rådgivning Les mer
Uavhengig kontroll Les mer
Teknisk tegning og arealberegning Les mer

Spørsmål om brannrådgivning og teknisk rådgivning?

Stacy Hanssen Daglig leder, Newsec Project +47 940 05 068
Frithjof Nilsen-Moe Avdelingsleder teknisk rådgivning +47 926 80 400
Sandra Winge Avdelingsleder brann, Newsec Project +47 957 74 938