Kontroll av utførelse av brannsikkerhet

I noen tilfeller kan kommunen kreve uavhengig kontroll av den branntekniske utførelsen av byggearbeider. Vi sikrer strukturert og korrekt kontroll av utførelse på en forutsigbar måte, og vi sørger også for en god dialog med alle involverte parter.

Gjennom byggsaksforskriften (SAK10 §14-3), kan kommunen kreve uavhengig kontroll utover det som er obligatorisk iht. samme forskrift. I noen sjeldne tilfeller hender det at kommuner stiller krav til uavhengig kontroll av brannsikkerhet i utførelsesfasen. Dette mener vi er et undervurdert behov, og bistår gjerne i en slik prosess dersom det er nødvendig i din situasjon. I de prosjektene man får mulighet til å gjennomføre en kontroll av utførelse avdekkes det som oftest mangler på det branntekniske området. Denne kontrollen setter derfor fokus på at ansvarlige aktører i prosjektet planlegger og utfører brannkrav korrekt, før bygget blir tatt i bruk.

Denne oppgaven kan ses i sammenheng med tjenesten «Brannfaglig koordinator», som nettopp skal sørge for fokus på at branntekniske krav blir tilstrekkelig ivaretatt gjennom hele byggeprosjektet.

  • Uavhengig kontroll av brannteknisk utførelse i alle typer prosjekter
  • Strukturert kontroll på en forutsigbar måte
  • God dialog med alle involverte parter

Spørsmål om brannrådgivning?

Sandra Winge Avdelingsleder brann, Newsec Project +47 957 74 938

Våre tjenester

Brannrådgivning Les mer
Brannfaglig ressurs i tidlig fase Les mer
Brannfaglig koordinator Les mer
Brannprosjektering Les mer
Uavhengig kontroll Les mer
Kontroll av utførelse av brannsikkerhet Les mer
Branntekniske tegninger Les mer
Branndokumentasjon Les mer
Brannteknisk tilstandsvurdering Les mer