Brannvern

For å sikre at branntekniske forutsetninger og begrensninger som ble gitt ved oppføringen av et bygg ivaretas i byggets levetid, er det nødvendig å gjennomføre brannvernarbeid. Brannvernarbeid skal sikre at bygget brukes på en sikker måte. Newsec har kunnskapen som hjelper deg med å tilrettelegge for et godt systematisk brannvernarbeid.

Forskrift om brannforebygging beskriver rammene for brannvernarbeidet. Brannboken, i digitalt eller fysisk format, er verktøyet for dette arbeidet. Et systematisk brannvernarbeid kan eksempelvis omfatte kontroll, vedlikehold og ettersyn av tekniske anlegg, samt rutiner for organisatoriske forhold.

Newsec har lang erfaring med brannsikkerhet i driftsfasen for både store og små eiendommer, og kan bistå bygningseiere med brannvernarbeidet. Vi sørger for at dette er tilpasset bygget, og at dette gjennomføres på en kostnadseffektiv måte.

Eksempler på bistand i brannvernarbeidet:

  • Vurdering av omfang på brannvernarbeidet basert på risiko. Ikke for mye - Ikke for lite
  • Tilpasning av driftsrutiner med faglig vurdering av innhold, for kostnadseffektivt ettersyn
  • Vedlikehold av branndokumentasjonen i byggets brannbok
  • Etablering og vedlikehold av egnede instrukser for bygget og organisasjonen
  • Oppfølging og kontakt i forbindelse med eventuelt tilsyn fra brannvesenet.
  • Gjennomføring av brannøvelser; tradisjonelle evakueringsøvelser, teoretiske øvelser og slokkeøvelser. Vi kan etablere systemer for lovpålagt opplæring av ansatte. Alt tilpasset byggets bruk og risiko for brann.
  • Revisjon av det systematiske sikkerhetsarbeidet (internkontroll) gjennom brannrunder, årlig eller etter kundens ønske.

Våre brannrådgivere kan bistå med alle forhold som berører brannvernarbeidet. Ingen oppgaver for små - Ingen oppgaver for store.

  • Vi vurderer omfanget av ditt brannvernarbeid
  • Vi utarbeider underlaget du trenger
  • Vi implementerer underlaget i ønsket FDV-system

Spørsmål om brannrådgivning?

Sandra Winge Avdelingsleder brann, Newsec Project +47 957 74 938

Våre tjenester

Brannrådgivning Les mer
Brannfaglig ressurs i tidlig fase Les mer
Brannfaglig koordinator Les mer
Brannprosjektering Les mer
Uavhengig kontroll Les mer
Kontroll av utførelse av brannsikkerhet Les mer
Branntekniske tegninger Les mer
Branndokumentasjon Les mer
Brannteknisk tilstandsvurdering Les mer