Branntekniske tegninger

Branntekniske tegninger

Vi kan bistå deg med plantegninger, rømningsplaner, situasjonskart, arealtegninger, leietakeroversikter og snittegninger.

Oppdaterte tegninger

Det blir stadig mer krevende å sørge for at branndokumentasjon og arbeidet med brannvern er oppdatert og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Et av de viktigste punktene her er å sørge for at de branntekniske tegningene oppdateres regelmessig. Kravene til branntekniske tegninger er lovfestet og tegningene ofte stor oppmerksomhet med tilsyn eller dersom det skulle oppstå en brann.

For nyere bygg følger disse tegningene som en del av byggfasedokumentasjonen. Bygg endrer seg imidlertid over tid.

Det foretas større eller mindre ombygginger, nye gjennomføringer opprettes, dører flyttes, brannteknisk installasjoner endres etc. Disse endringene er det viktig at de branntekniske tegningene reflekterer.

Ulike typer tegninger

Det finnes flere typer av branntekniske tegninger og vi kan bistå deg med alle sammen. Vi leverer tegningene på ulike format så det spiller ingen rolle om du ønsker de i f.eks. pdf eller dwg-format.

Vi bistår også gjerne med opplasting av tegninger til din nettbaserte brannbok om du har en slik løsning.

Ulike typer branntekniske tegninger:

  • Plantegninger
  • Rømningsplaner
  • Situasjonskart
  • Arealtegninger
  • Leietakeroversikter
  • Snittegninger

Våre tjenester

Brannrådgivning Les mer
Brannteknisk tilstandsvurdering Les mer
Branntekniske tegninger Les mer
Branndokumentasjon Les mer
Brannprosjektering Les mer
BREEAM In-Use Mer om BREEAM In-Use
Energirådgivning Les mer
Due Diligence Les mer
PA/FDVU Les mer
Plan- og byggesak Les mer
Prosjektadministrasjon Les mer
Risikovurdering Les mer
HMS-rådgivning og SHA-rådgivning Les mer
Uavhengig kontroll Les mer
Teknisk tegning og arealberegning Les mer

Spørsmål om brannrådgivning?

Sandra Winge Avdelingsleder brann, Newsec Project +47 957 74 938