Brannteknisk tilstandsvurdering

Med en brannteknisk tilstandsvurdering på plass har du et godt grunnlag for å utføre det videre arbeidet med brannvern og brannsikkerhet.

Litt om brannteknisk tilstandsvurdering

Det er viktig å jobbe kontinuerlig med brannvern og brannsikkerhet og et viktig element i denne jobben er å gjennomføre tiltak som reduserer risikoen for brann. For å kunne gjøre dette best mulig er det viktig å vite hvilket utgangspunkt man jobber ut i fra og det er her en brannteknisk tilstandsvurdering kommer inn.

Med tilstandsvurderingen på plass er det mye enklere å vite hva man skal prioritere fremover for å være på den riktige siden av gjeldende lover og forskrifter. Tilstandsvurderingen gir også godt grunnlag for utvikling av en handlingsplan med prioriterte tiltak.

Vi gjennomfører selvfølgelig vår brannprosjektering i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Alt arbeid dokumenteres i vårt godt etablerte foretakssystem.

Det betyr at vi hele tiden har oversikt over hva som er gjort og hvem som har utført de ulike oppgavene. Dette hjelper oss med å sikre at arbeidet som utføres er i henhold til lover og forskrifter samt at det er i tråd med den kvaliteten våre kunder forventer.

Hvorfor velge oss?

Våre branningeniører og brannrådgivere har lang erfaring med branntekniske tilstandsvurderinger i fra en rekke ulike virksomheter og bygg. Vi hjelper deg med å etablere et godt bilde av dagens situasjon og gir deg det grunnlaget du trenger for å vurdere eventuelle tiltak og hvordan tiltakene skal prioriteres.

Skulle vi oppdage store eller kritiske mangler hjelper vi deg gjerne i forhold til veien videre og med kontakten med branntilsynet. Vi kommer gjerne med forslag til prioriteringer og estimert kostnadsoverslag for utbedring av feil og mangler.

Vi kan også laste vår rapport opp i digitale styringssystemer dersom du benytter et slikt for å håndtere løpende brannvernarbeid og avvikshåndtering. Vi kan også tilby et slikt system dersom du ønsker å vurdere denne muligheten.

VÅRE TJENESTER

Brannrådgivning Les mer
Brannteknisk tilstandsvurdering Les mer
Branntekniske tegninger Les mer
Branndokumentasjon Les mer
Brannprosjektering Les mer
Energirådgivning Les mer
Due Diligence Les mer
PA/FDVU Les mer
Prosjektadministrasjon Les mer
Risikovurdering Les mer
HMS-rådgivning og SHA-rådgivning Les mer
Uavhengig kontroll Les mer
Teknisk tegning Les mer

Spørsmål om brannrådgivning?

Les Newsec Basales personvernerklæring

Sandra Winge Avdelingsleder brann, Newsec Project +47 957 74 938