Brannteknisk tilstandsvurdering

Ved hjelp av en brannteknisk tilstandsvurdering kan vi kartlegge brannsikkerhetsnivået for deg, uavhengig av type bygg. Vi bistår også med en handlingsplan for å rette opp eventuelle feil og mangler.

Ved å gjennomføre en brannteknisk tilstandsvurdering kartlegger vi hvilke krav som var gjeldende da bygget ble oppført og hvordan man på en praktisk og økonomisk forsvarlig måte, kan oppgradere brannsikkerheten slik at den er i tråd med gjeldende regelverk. Vi gjennomgår den byggetekniske tilstanden, og tar en gjennomgåelse av de organisatoriske forholdene. En tilstandsvurdering er derfor et godt egnet verktøy for å:

  • Kartlegge om kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger fungerer tilfredsstillende
  • Avdekke feil og mangler ved brannsikkerheten
  • Kartlegge eventuelt behov for oppgradering
  • Dokumentere og bidra til systematisk sikkerhetsarbeid

Vi hjelper deg med å etablere et godt bilde av dagens situasjon og gir deg det grunnlaget du trenger for å vurdere eventuelle tiltak og hvordan tiltakene skal prioriteres.

Rapporten vi utarbeider kan vi laste opp et i digitalt styringssystem – dersom du benytter et slikt for å håndtere avvik og løpende brannvernarbeid. Vi kan også tilby et digitalt styringssystem dersom du ønsker dette.

Hvis rapporten vi utarbeider er på bakgrunn av krav fra brannvesenet, bistår vi gjerne med dialog og arbeid knyttet til oppfølging og tilbakemelding.

Hvorfor velge oss?

Våre branningeniører og brannrådgivere har lang erfaring med branntekniske tilstandsvurderinger i fra en rekke ulike virksomheter og bygg. Vi hjelper deg med å etablere et godt bilde av dagens situasjon og gir deg det grunnlaget du trenger for å vurdere eventuelle tiltak og hvordan tiltakene skal prioriteres.

  • Vi kartlegger ditt oppdrageringsbehov på en oversiktlig måte.
  • Vi bistår med handlingsplan og prioritering av tiltak
  • Vi ivaretar god og effektiv dialog med myndighetene

Våre tjenester

Brannrådgivning Les mer
Brannfaglig ressurs i tidlig fase Les mer
Brannfaglig koordinator Les mer
Brannprosjektering Les mer
Uavhengig kontroll Les mer
Kontroll av utførelse av brannsikkerhet Les mer
Branntekniske tegninger Les mer
Branndokumentasjon Les mer
Brannteknisk tilstandsvurdering Les mer

Spørsmål om brannrådgivning?

Les Newsec Basales personvernerklæring

Sandra Winge Avdelingsleder brann, Newsec Project +47 957 74 938