BRANNPROSJEKTERING

Våre erfarne brann- og bygningsingeniører bistår deg gjerne med både store og små prosjekteringsjobber. Det kan både være rehabilitering av eksisterende bygg eller prosjektering av nybygg. Vi tar både store og små oppdrag og leverer våre tjenester i hele landet.

Formålet med brannprosjektering er å berge liv ved brann samt å begrense de materielle skadene. I forbindelse med byggesaker ligger prosjekteringen under fagområdet brannkonsept.

Generelt er det en fordel å komme i gang med brannprosjekteringen så tidlig som mulig slik at branntekniske løsninger kan hensyntas i resten av byggeprosjektet.

Vi gjennomfører selvfølgelig vår brannprosjektering i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Alt arbeid dokumenteres i vårt godt etablerte foretakssystem.

Det betyr at vi hele tiden har oversikt over hva som er gjort og hvem som har utført de ulike oppgavene. Dette hjelper oss med å sikre at arbeidet som utføres er i henhold til lover og forskrifter samt at det er i tråd med den kvaliteten våre kunder forventer.

Hvorfor velge oss?

Vi ønsker å bli en naturlig partner for dine brannfaglige behov. Det krever at vi leverer tjenester av god kvalitet og i henhold til avtale.

Våre branningeniører har i kraft av sin erfaring sett og håndtert de fleste utfordringer innen brannprosjektering. Vi bistår både ved nybygg og ved rehabilitering av eksisterende bygg. Dersom prosjektet ditt alledere er underveis er du også hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Siden vi leverer tjenester innen hele det brannfaglige spekteret kan vi også bistå med en rekke tjenester etter at selve prosjekteringsjobben er ferdigstilt. Vi vil kjenne bygget og er dermed godt posisjonert til å bidra i det videre brannvernarbeidet.

VÅRE TJENESTER

Brannrådgivning Les mer
Brannteknisk tilstandsvurdering Les mer
Branntekniske tegninger Les mer
Branndokumentasjon Les mer
Brannprosjektering Les mer
Energirådgivning Les mer
Due Diligence Les mer
PA/FDVU Les mer
Prosjektadministrasjon Les mer
Risikovurdering Les mer
HMS-rådgivning og SHA-rådgivning Les mer
Uavhengig kontroll Les mer
Teknisk tegning Les mer

Spørsmål om brannrådgivning?

Les Newsec Basales personvernerklæring

Sandra Winge Avdelingsleder brann, Newsec Project +47 957 74 938