Brannprosjektering

For de aller fleste typer byggeprosjekter er det krav til brannteknisk prosjektering. Newsec prosjekterer brannsikkerhet i alle tiltaksklasser, og vi bistår i både store og små prosjekter.

Et byggeprosjekt kan innebære nybygg, rehabilitering eller en enklere arealtilpasning. I de aller fleste tilfeller vil prosjektet medføre behov for en brannteknisk vurdering av blant annet brannskiller, rømningsforhold og behov for branntekniske installasjoner, i tillegg til brannalarmanlegg, sprinkler og slokkeutstyr. Når det aktuelle prosjektet går fra idéfase til å bli videre realisert, er det derfor krav om et brannkonsept – gjerne med tilhørende branntegninger. Som minimum skal dette være på plass ved søknad om igangsettingstillatelse. Da skal også brannkonseptet ha gjennomgått uavhengig kontroll hvis tiltaket er plassert i tiltaksklasse 2 eller 3. 

Generelt sett er det en stor fordel å kartlegge de branntekniske behovene så tidlig som mulig i prosjektet. I tillegg bør man følge opp gitte krav underveis i prosessen slik at man sikrer at utførelsen er i overensstemmelse med premissene som er gitt.

Hvorfor velge oss?

I Newsec besitter vi sammen lang og solid erfaring fra brannteknisk prosjektering, og vi har også verdifull kompetanse fra brannvesenet, driftsfasen og fra prosjektledelse. Dette gir oss god forståelse for ivaretakelse av flere aspekter og områder i den totale prosessen.

Som din rådgiver ønsker vi å ivareta de interessene du har, og at du som kunde skal få et produkt av verdi. Derfor utarbeider vi sluttproduktet i samarbeid med deg for å ivareta ditt behov.

  • Brannprosjektering i alle tiltaksklasser
  • Vi bistår i både store og små prosjekter
  • Vi tilpasser arbeidet etter ditt behov

Spørsmål om brannrådgivning?

Sandra Winge Avdelingsleder brann, Newsec Project +47 957 74 938

Våre tjenester

Brannrådgivning Les mer
Brannfaglig ressurs i tidlig fase Les mer
Brannfaglig koordinator Les mer
Brannprosjektering Les mer
Uavhengig kontroll Les mer
Kontroll av utførelse av brannsikkerhet Les mer
Branntekniske tegninger Les mer
Branndokumentasjon Les mer
Brannteknisk tilstandsvurdering Les mer