Brannfaglig ressurs i tidlig fase

Ved å involvere en brannrådgiver helt fra starten i et byggeprosjekt, legger du forholdene til rette for at tilstrekkelig brannsikkerhet blir ivaretatt. Som brannfaglig ressurs i en tidlig fase bistår vi med å avklare viktige forhold som trapperom og tekniske tiltak som sprinkleranlegg og brannalarmanlegg.

I en tidlig fase i et prosjekt, uavhengig om det gjelder et nytt bygg eller endring/tilpasning av et eksisterende bygg, er det ofte interessant og nyttig å vite hvilke grunnleggende branntekniske forutsetninger som blir førende for prosessen videre. Grunnleggende avklaringer som krav til for eksempel konstruksjoner, branntekniske installasjoner, samt hvilke løsninger som innebærer særskilte vurderinger er viktige forhold å kartlegge for videre faser.

De gangene en brannrådgiver er med i idéfasen til byggeprosjekter er som oftest de prosjektene hvor det blir minst usikkerheter og uklarheter senere i prosessen, da viktig branntekniske forhold allerede er avklart.
Vi bidrar til trygge og fleksible løsninger i en tidlig fase, og oppsummerer dette i ønsket format.

Dersom ønskelig bistår vi gjerne videre i neste fase av prosjektet og kan utarbeide brannkonsept, med tilhørende branntegninger .

  • Fleksible og smarte løsninger
  • Avklaring av branntekniske grunnsteiner
  • Mindre usikkerhet og uklarhet videre i prosjektet

Spørsmål om brannrådgivning?

Sandra Winge Avdelingsleder brann, Newsec Project +47 957 74 938

Våre tjenester

Brannrådgivning Les mer
Brannfaglig ressurs i tidlig fase Les mer
Brannfaglig koordinator Les mer
Brannprosjektering Les mer
Uavhengig kontroll Les mer
Kontroll av utførelse av brannsikkerhet Les mer
Branntekniske tegninger Les mer
Branndokumentasjon Les mer
Brannteknisk tilstandsvurdering Les mer