Brannfaglig koordinator

Som brannfaglig koordinator har vi som mål å sikre at brannkravene blir ivaretatt i alle faser i prosjektet. Det er viktig å kvalitetssikre at brannkonseptet blir fulgt og at tilstrekkelig FDV-dokumentasjon blir utarbeidet, slik at drift og vedlikehold kan gjennomføres korrekt. Dette kan vi som brannfaglig koordinator sørge for.

Fra det et prosjekt går fra å være på tegnebrettet frem til at det er realisert og står ferdig er det mange ledd der de branntekniske premisskravene skal ivaretas. Av erfaring vet vi at ivaretakelse av faglige grensesnitt og opprettholdelse av brannfaglig fokus i forskjellige faser kan være utfordrende. Newsec er en brannteknisk rådgiver med et helhetlig fokus der byggets hele livssyklus står i sentrum. Som brannfaglig koordinator sørger vi for at de branntekniske premissene gitt i brannkonseptet blir ivaretatt i både detaljprosjektering, utførelse, ved overlevering og i driften av bygget.

Hvorfor brannfaglig koordinator?

De branntekniske premissene er viktige i valg av prinsipper for blant annet ventilasjon, deteksjon og alarmering, produkter for brannmotstand, men også for brannvesenets innsats hvis ulykken først har inntruffet. De konkrete valgene tas av rådgivende ingeniører i andre fag så som VVS, elektro og bygg, men også av arkitekt og landskapsarkitekt i detaljprosjekteringsfasen. Dersom brannrådgiveren ikke blir involvert tilstrekkelig i denne viktige fasen, kan dette resultere i at brannkonseptet blir misforstått, glemt eller oversett. Dette kan videre føre til store og unødvendige kostnader, samt tidskrevende arbeid for å få rettet opp i. Med en brannfaglig koordinator som ivaretar premissene i alle ledd er oppgaven vår å sørge for at ivaretakelsen ikke blir overlatt til tilfeldighetene. Dermed blir også riktig dokumentasjon overlevert i forbindelse med FDV, slik at bygget kan driftes og vedlikeholdes i henhold til de opprinnelige premissene.

Som brannfaglig koordinator ønsker vi å skape en trygghet både for eier og bruker av bygget; både i forhold til at de branntekniske forutsetningene blir riktig utført, men også at de etterleves og vedlikeholdes på riktig måte.

Fordeler med brannfaglig koordinator

  • Tidsbesparende for involverte aktører
  • Tverrfaglig koordinering
  • Sikrer en bedre overgang mellom tidlig fase, prosjekteringsfase og driftsfase
  • Ivaretakelse av korrekt leveranse av brannteknisk dokumentasjon
  • Forenkler utarbeidelse av en korrekt brannbok og oppsett av et velfungerende internkontrollsystem
  • Vi håndterer tverrfaglige utfordringer
  • Vi ivaretar effektiv og korrekt overtakelse
  • Vi sikrer riktig og kostnadseffektiv drift og vedlikehold

Spørsmål om brannrådgivning?

Sandra Winge Avdelingsleder brann, Newsec Project +47 957 74 938

Våre tjenester

Brannrådgivning Les mer
Brannfaglig ressurs i tidlig fase Les mer
Brannfaglig koordinator Les mer
Brannprosjektering Les mer
Uavhengig kontroll Les mer
Kontroll av utførelse av brannsikkerhet Les mer
Branntekniske tegninger Les mer
Branndokumentasjon Les mer
Brannteknisk tilstandsvurdering Les mer