Branndokumentasjon

Alle bygg har branntekniske premisser og forutsetninger som gir både muligheter og begrensninger. Om disse forutsetningene er dokumentert eller ikke avhenger ofte av hvor gammelt bygget er. Som bygningseier må du sørge for at denne dokumentasjonen foreligger. Våre brannrådgivere er klare til å hjelpe deg med å få på plass en branndokumentasjon som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 

Hva gjelder for ditt bygg?

Hvilken type dokumentasjon som forventes for et bygg kommer blant annet an på når bygget ble oppført og eventuelle bygningstekniske endringer og tilpasninger som er utført. En forenklet måte å beskrive dokumentasjonsnivået på er ved å dele inn bygg i tre hovedkategorier:

Bygg oppført etter 2010

Nyere bygg skal ha FDV-dokumentasjon, og brannkonsept med tilhørende tegninger skal være en del av denne. Eier du et nyere bygg og mangler slik dokumentasjon? Vi i Newsec kan bistå deg med å innhente denne.

Bygg oppført mellom 1985 - 2010

For eldre bygg som er oppført i perioden 1985-2010, kan det være vanskelig å få tak i dokumentasjon. Da kan vi bistå med å utarbeide en brannstrategi som bygger på de faktiske, fysiske løsningene, og på byggeteknisk forskrift fra oppføringsåret.

Bygg oppført før 1985

Bygg oppført før 1985 har en oppgraderingsplikt ifølge Forskrift om brannforebygging). I slike tilfeller kan vi bistå med en brannteknisk tilstandsvurdering.

Særskilte brannobjekt og 1890-gårder har strengere krav til branndokumentasjon fordi det kan være ekstra stor risiko for liv, helse, miljø og materielle verdier ved en brann. For slike bygg vil brannvesenet gjennomføre tilsyn som resulterer i en tilsynsrapport med eventuelle avvik og anmerkninger. Newsec kan bistå som brannfaglig ressurs i forbindelse med selve tilsynet. Vi svarer på tilsynsrapporten og gjennomfører det som er nødvendig av dokumentasjonsarbeid.

Endringer og tilpasninger i eksisterende bygg

En planlagt endring, ny leietaker eller andre tilpasninger i et bygg kan utløse nye branntekniske krav og/eller søknadsplikt. Dette må vurderes opp imot eksisterende branndokumentasjon og er erfaringsmessig viktig å kartlegge før man setter i gang. Newsec bistår gjerne med dette og videre prosess i prosjektet dersom det er ønskelig.

Hvorfor velge oss?

Vi har lang erfaring med arbeid knyttet til branndokumentasjon og kan bistå uavhengig bygningstype. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker en uforpliktende samtale eller tilbud på hva vi kan hjelpe akkurat deg med.

  • Vi vurderer ditt behov for branndokumentasjon
  • Vi innhenter eller utarbeider aktuell dokumentasjon
  • Vi vurderer om ønskede endringer samsvarer med eksisterende dokumentasjon

Spørsmål om brannrådgivning?

Sandra Winge Avdelingsleder brann, Newsec Project +47 957 74 938

Våre tjenester

Brannrådgivning Les mer
Brannfaglig ressurs i tidlig fase Les mer
Brannfaglig koordinator Les mer
Brannprosjektering Les mer
Uavhengig kontroll Les mer
Kontroll av utførelse av brannsikkerhet Les mer
Branntekniske tegninger Les mer
Branndokumentasjon Les mer
Brannteknisk tilstandsvurdering Les mer