BRANNDOKUMENTASJON

Våre brannrådgivere er klare til å hjelpe deg med å få på plass en branndokumentasjon som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Vi bistår både store og små virksomheter. Kontakt oss for mer informasjon.

Hvem trenger branndokumentasjon?

Alle brannobjekter er pålagt å ha branndokumentasjon. Hva er det da som regnes som et brannobjekt? Definisjonen på et brannobjekt er enhver bygning, konstruksjon, anlegg, opplag, tunnel, virksomhet, område m.m. hvor brann kan oppstå og true liv, helse, miljø eller materielle verdier.

Noen objekter faller i kategorien særskilte brannobjekter. Dette er objekter hvor risikoen for liv, helse, miljø og materielle verdier er ekstra store ved brann. For objekter i denne kategorien vil kravene til branndokumentasjonen være noe strengere.

Hvorfor velge oss?

Vi ønsker å være din naturlige partner for alle brannfaglige spørsmål og det inkluderer naturligvis også branndokumentajon. Dette krever at vi leverer tjenester med riktig pris innen avtalte tidsrammer og av god kvalitet. Vi har mange dyktige branningeniører og brannrådgivere som har lang erfaring med utvikling og revidering av branndokumentasjon.

Vi bistår både store og små kunder og det spiller ingen rolle om det er et vanlig brannobjekt eller et særskilt brannobjekt.

Vi leverer branndokumentasjonen på det formatet som du måtte ønske. Det kan være i en tradisjonell papirperm eller vi kan laste det opp i et nettbasert system. Hvis du ikke har nettbasert brannperm men er interessert i å se på denne muligheten kan vi tilby deg en nettbasert løsning for dette. Vi lager selvfølgelig også branntekniske tegninger om du har behov for det.

VÅRE TJENESTER

Brannrådgivning Les mer
Brannteknisk tilstandsvurdering Les mer
Branntekniske tegninger Les mer
Branndokumentasjon Les mer
Brannprosjektering Les mer
Energirådgivning Les mer
Due Diligence Les mer
PA/FDVU Les mer
Prosjektadministrasjon Les mer
Risikovurdering Les mer
HMS-rådgivning og SHA-rådgivning Les mer
Uavhengig kontroll Les mer
Teknisk tegning Les mer

Spørsmål om brannrådgivning?

Les Newsec Basales personvernerklæring

Sandra Winge Avdelingsleder brann, Newsec Project +47 957 74 938