Våre verdier

Passion for Colleagues and Clients

Passion for collegues And clients

«Passion for collegues og clients» definerer vår filosofi og vår oppførsel mot hverandre og våre kunder. En god bedriftskultur innehar underliggende verdier.

Excellence Vi tilbyr løsninger og tjenester med en kvalitet som overgår det beste fra våre konkurrenter og kundens høyeste forventning.
Innovation Vi søker stadig etter nye muligheter og løsninger for å kunne lede utviklingen av nye produkter og tjenester. Vi tør å utfordre normen, og har mot til å gå nye veier.
Integrity Vi respekterer kundens fortrolighet. Alle oppdrag utføres til enhver tid med den høyeste forretningsetikk og moral – og ivaretar kundens beste interesser.

Kvalitet, miljø, bærekraft og samfunnsansvar

Newsec ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn der vi som en organisasjon, arbeidsgiver og partner spiller en aktiv rolle. Vi tror at et nært samarbeid med våre kunder og leverandører fører til effektivt bærekraftarbeid. Gjennom miljømessig, økonomisk og sosialt arbeid håper vi å sette et positivt fotavtrykk i samfunnet.

Les mer om vårt arbeid med kvalitet og miljø.

Varslingsordning

I Newsec jobber vi dedikert med å drive vår virksomhet ansvarlig, etisk og i overensstemmelse med lover og regler. Eventuelle uregelmessigheter og uønskede hendelser bør rapporteres og undersøkes så tidlig som mulig. Uregelmessigheter skal rapporteres til ledere, og i tilfelller hvor dette ikke er mulig, har vi et varslingssystem. Alle rapporter mottas og håndteres av 2Secure som er en ekstern aktør.

Varsling kan skje skriftlig via 2Secure eller muntlig på telefon +46 (0)771 779977.

Du kan varsle anonymt uansett varslingsmetode. Dersom du ønsker å rapportere via et personlig møte, kan dette også registreres på nettsidene til 2Secure. Personlig møte avholdes etter avtale – enten med en representant fra Newsec eller med vår eksterne varslingsaktør.

Når du varsler via hjemmesiden, skal du bruke følgende kode: nse058

Registrerte varsler håndteres av erfarne saksbehandlere hos 2Secure, som vil være i kontakt med Newsec. Deretter vurderer Newsec varselet og beslutter hvilke tiltak som skal igangsettes.

Les vår Whistleblowing policy og personvernerklæring.

Personvern i Newsec

Newsec behandler en rekke typer personopplysninger og etterlevelse av regelverket som gjelder personopplysninger slik de er formulert i EUs General Data Protection Regulation (GDPR) og tilleggslovgivning i landene hvor vi har virksomhet er grunnleggende for oss.

For alle våre tjenester vurderer vi om de inneholder behandling av personopplysninger, og hvis så hvordan vi ivaretar regelverket og interessene til de registrerte på best mulig måte.

Les Newsec Basales personvernerklæring.

Les Newsec AS sin personvernerklæring.