VÅRE VERDIER

Passion for Colleagues and Clients

Passion for collegues And clients

«Passion for collegues og clients» definerer vår filosofi og vår oppførsel mot hverandre og våre kunder. En god bedriftskultur innehar underliggende verdier.

Excellence Vi tilbyr løsninger og tjenester med en kvalitet som overgår det beste fra våre konkurrenter og kundens høyeste forventning.
Innovation Vi søker stadig etter nye muligheter og løsninger for å kunne lede utviklingen av nye produkter og tjenester. Vi tør å utfordre normen, og har mot til å gå nye veier.
Integrity Vi respekterer kundens fortrolighet. Alle oppdrag utføres til enhver tid med den høyeste forretningsetikk og moral – og ivaretar kundens beste interesser.

Kvalitet, miljø, bærekraft og samfunnsansvar

Newsec ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn der vi som en organisasjon, arbeidsgiver og partner spiller en aktiv rolle. Vi tror at et nært samarbeid med våre kunder og leverandører fører til effektivt bærekraftarbeid. Gjennom miljømessig, økonomisk og sosialt arbeid håper vi å sette et positivt fotavtrykk i samfunnet.

Les mer om vårt arbeid med kvalitet og miljø.

Personvern i Newsec

Newsec behandler en rekke typer personopplysninger og etterlevelse av regelverket som gjelder personopplysninger slik de er formulert i EUs General Data Protection Regulation (GDPR) og tilleggslovgivning i landene hvor vi har virksomhet er grunnleggende for oss.

For alle våre tjenester vurderer vi om de inneholder behandling av personopplysninger, og hvis så hvordan vi ivaretar regelverket og interessene til de registrerte på best mulig måte.

Les Newsec Basales personvernerklæring.

Les Newsec AS sin personvernerklæring.