Personvern i Newsec

Newsec gruppen respekterer at alle har rett til beskyttelse og fornuftig bruk av personopplysninger.

Newsec gruppen behandler en rekke typer personopplysninger og etterlevelse av regelverket som gjelder personopplysninger slik de er formulert i EUs General Data Protection Regulation (GDPR) og tilleggslovgivning i landene hvor vi har virksomhet er grunnleggende for oss.

For alle våre tjenester vurderer vi om de inneholder behandling av personopplysninger, og hvis så hvordan vi ivaretar regelverket og interessene til de registrerte på best mulig måte.

Vår behandling av personopplysninger skjer på en lovlig, rettferdig og gjennomsiktig måte, og samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål. Personopplysningene skal være adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig for formålene de behandles for.

Vi har utarbeidet informasjon til de registrerte om behandlingen av personopplysninger og deres rettigheter på en kortfattet, åpen, forståelig og lett tilgjengelig måte.

Dersom vi ønsker å benytte innsamlede opplysninger til annet formål enn det de opprinnelig var innhentet for vil vi informere de registrerte og om nødvendig innhente deres samtykke vedrørende det nye formålet.

Vi vil forsikre oss om at opplysningene er korrekte og at personopplysninger som er uriktige korrigeres eller slettes uten opphold.

Vi har gjennomført tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som gjelder konfidensialitet og datasikkerhet, og gir tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene, herunder vern mot uautorisert eller ulovlig behandling og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade. Alle våre medarbeidere har fått opplæring i korrekt behandling av personopplysninger. Når personopplysninger behandles på våre vegne, må databehandleren gjennomføre hensiktsmessige sikkerhetstiltak og bare behandle personopplysningene i henhold til instruks.

Vi oppbevarer personopplysninger i en form som tillater identifisering av den registrerte bare så lenge det er nødvendig i forhold til formålet.

Vi overfører ikke data til eller oppbevarer data I land utenfor EU/EØS eller en internasjonal organisasjon, unntatt i tilfeller hvor det foreligger en beslutning fra EU Kommisjonen eller hvor det foreligger hensiktsmessige sikkerhetstiltak.

Mer informasjon

Her finner du Newsec Basales personvernerklæring.

Her finner du Newsec AS sin personvernerklæring.

Her finner du mer informasjon om informasjonskapsler (cookies)