Informasjon til kunder, leverandører og øvrige forretningsforbindelser

Vi står midt i en av de mest krevende situasjoner vi som nasjon har opplevd i fredstid.
COVID 19 har endret vår hverdag drastisk, og mange kjenner en stor usikkerhet på hvordan dette vil utvikle seg videre. Mange bekymrer seg for sykdom, virussmitte og helsevesenets utfordringer, og i tillegg har vi en situasjon hvor mange opplever usikkerhet rundt arbeidsplasser og de økonomiske konsekvensene som følge av de tiltak som er iverksatt.

Newsec Advisory følger alle de råd og forordninger som politisk ledelse og helsemyndigheter kommuniserer. Vårt hovedmål er at de ansatte bidrar til å begrense videre smitte av COVID 19.
Som en konsekvens av dette har vi lagt til rette for bruk av hjemmekontor, vi minimaliserer bruken av offentlig kommunikasjon, og forsterker fokus på hygieneråd som Folkehelseinstituttet har publisert.

Newsec Advisory er i full operativ stand til å ivareta våre oppgaver gjennom gode løsninger for elektronisk og digital kommunikasjon, møtevirksomhet og produksjon. Alle våre systemer, applikasjoner, kunde- og servicesenter og driftstjenester vil være tilgjengelige.

Våre ansatte er tilgjengelige til møtevirksomhet via Microsoftplattformen Teams eller per telefon og e-post som tidligere.

Ta vare på dere selv og deres nærmeste i denne vanskelige tiden. 

Med vennlig hilsen
Newsec AS

Administrerende direktør
Jon Harry Dahlberg Årstad