Informasjon til kunder, leietakere og øvrige forretningsforbindelser

Den krevende situasjonen vi nå opplever knyttet til koronavirus i Norge, gjør at vi gjerne vil informere våre kunder om vår løpende håntering og retningslinjer ved drift og administrasjon av eiendommene vi forvalter. 

COVID 19 har endret vår hverdag drastisk, og mange kjenner en stor usikkerhet på hvordan dette vil utvikle seg videre. Mange bekymrer seg for sykdom, virussmitte og helsevesenets utfordringer. I tillegg har vi en situasjon hvor mange opplever usikkerhet rundt arbeidsplasser og de økonomiske konsekvensene som følge av de tiltak som er iverksatt.

Dere skal være sikre på at Newsec Basale gjør det som er mulig for å minimalisere konsekvensene. Vi følger utviklingen tett, og har løpende dialog med mange av dere for å håndtere situasjonen på best mulig måte.

Tiltak for å begrense smitte
Newsec Basale følger alle råd og forordninger som politisk ledelse og helsemyndigheter kommuniserer. Vårt hovedmål er at våre ansatte bidrar til å begrense videre smitte av COVID 19. 

Som en konsekvens av dette har vi lagt til rette for bruk av hjemmekontor for kontoransatte. Vi minimaliserer bruken av offentlig kommunikasjon og forsterker fokus på hygieneråd som Folkehelseinstituttet har publisert.

Vi vil sikre driften av din eiendom
Newsec Basale vil fremdeles være bemannet og operativt i stand til å ivareta våre oppgaver gjennom gode løsninger for elektronisk og digital kommunikasjon, møtevirksomhet og produksjon. Alle våre systemer, applikasjoner, kunde- og servicesenter og driftstjenester vil være tilgjengelige.

Våre drifts- og vaktmestertjenester og tilstedeværelse på eiendommene vil videreføres i størst mulig grad. 

Møtevirksomhet med kunder, leietakere eller andre forbindelser vil primært skje gjennom digitale flater.

Oppfølging av leietakere
Vi vil søke kontinuerlig kontakt med alle leietakere for å finne relevante og individuelle tilpasninger innen hver eiendom ut fra den enkeltes situasjon og virksomhet. Våre driftsteknikere og vaktmestere vil ivareta spesielle hygienetiltak og andre tiltak som bidrar til å redusere smitte og sikre arbeidsforholdene for de som fremdeles benytter lokalene. Det er viktig at leietakere og våre kunder informerer om endringer som skjer på eiendommene, slik at vi sammen med serviceleverandører kan tilpasse våre tiltak og oppgaver i tråd med dette.

Har du spørsmål som angår din eiendom?
Oppdragsansvarlige for hver eiendom står til disposisjon når dere har spørsmål som angår deres eiendom eller portefølje. Spesielle tiltak for eiendommer som skalerer eller stenger ned, f.eks forsterket vakthold, låserutiner, redusert energiforbruk og lysreguleringer vil bli iverksatt. Alle våre tiltak vil bli dokumentert og kommunisert gjennom våre godt fungerende kunde- og forvaltningssystemer.

Slik kommer du i kontakt med oss
Alle våre ni kontorer i Norge er betjent, og vi står til rådighet ved spørsmål. Slik kommer du i kontakt med oss:

Vi står alle overfor en voldsomt utfordrende situasjon, hvor forutsetninger og premisser for vår forretningsmessige hverdag endres dag for dag. Newsec Basale og våre ansatte skal gjøre det ytterste for at dere og vi skal komme oss gjennom denne perioden på en best mulig måte. Dette gjør vi primært ved å sørge for at den daglige drift fortsetter på en forretningsmessig god måte, og at alle våre løpende tjenester, prosjekter og pågående prosesser blir ivaretatt. Samtidig er vårt fokus på kontinuerlige tiltak for å begrense spredning av COVID 19, og med dette normalisere situasjonen for alle så raskt som mulig.

Dersom det skulle være behov for å ta kontakt med oss så er vi her for dere. Ta vare på dere selv og deres nærmeste i denne vanskelige tiden.

Med vennlig hilsen
Newsec Property Asset Management i Norge

Hilmar Auran
Administrerende direktør