Om Eiendomspodden

Velkommen til Newsec sin podcast - en podcast som tar for seg utviklingen i det norske eiendomsmarkedet, samt de siste trendene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Podcasten gir deg som lytter en unik mulighet til å følge utviklingen på det norske eiendomsmarkedet.

Avsnitt 20 - Segmentvarsel Q2 2018

I seneste utgave av Eiendomspodden oppsummerer markedet for næringseiendom første halvår 2018. Her får lytterne innblikk i hvert eiendomssegment hva angår både volum, transaksjoner og leienivåer, samt prognoser framover.

Intervjuer: Øyvind Johan Dahl
Innslaget presenteres av: Newsec AS
Produksjon: Liveqube
Foto: Newsec AS

Avsnitt 19 - Emil Eriksrød

Eiendomspodden hadde forrige uke besøk av Emil Eriksrød. Hør Emil fortelle om tiden før R8, etableringen av R8 og ikke minst hvordan han jobber for å utvikle selskapet videre.

Intervjuer: Øyvind Johan Dahl
Innslaget presenteres av: Newsec AS
Produksjon: Liveqube
Foto: Newsec AS

Avsnitt 18 - Segmentvarsel Q1 - 2018

I siste utgave av Eiendomspodden oppsummerer vi markedet for næringseiendom per 1. kvartal 2018. Her får lytterne innblikk i hvert eiendomssegment hva angår både volum, transaksjoner og leienivåer, samt prognoser framover.

Intervjuer: Øyvind Johan Dahl
Innslaget presenteres av: Newsec AS
Produksjon: Liveqube
Foto: Newsec AS

Avsnitt 17 - Eiendomspodden møter Ivar Koteng

I siste utgave av Eiendomspodden har vi vært så heldig å få Ivar Koteng i studio. Hør Koteng fortelle om sin reise i eiendomsbransjen fra 80-tallet fram til i dag og hans planer fremover - og ja, litt fotballprat blir det også. Vel hørt!

Intervjuer: Øyvind Johan Dahl
Innslaget presenteres av: Newsec AS
Produksjon: Liveqube
Foto: Newsec AS

 

Avsnitt 16 - Segmentvarsel Q4 - 2017

I siste utgave av Eiendomspodden oppsummerer vi markedet for næringseiendom i året som gikk. Her får lytterne innblikk i hvert eiendomssegment hva angår både volum, transaksjoner og leienivåer, samt prognoser for 2018.

Intervjuer: Øyvind Johan Dahl
Innslaget presenteres av: Newsec AS
Produksjon: Liveqube
Foto: Newsec AS

Avsnitt 15 - Segmentvarsel Q3-2017

I dette avsnittet av Eiendomspodden oppsummeres årets tre første kvartal. 2017 startet med et brak og har holdt bra fart gjennom sommeren. Har du fått med deg hvor høyt transaksjonsvolumet er i de største byene eller hvor ledigheten skal? Hva med leiene og yielden? Dette og mye mer får du svar på i Eiendomspodden. Vel hørt!

Intervjuer: Øyvind Johan Dahl
Innslaget presenteres av: Newsec AS
Produksjon: Liveqube
Foto: Newsec AS

Avsnitt 14 - Eiendomspodden møter Baard Schumann

I siste utgave av Eiendomspodden har vi vært så heldig å få administrerende direktør i Selvaag Bolig ASA Baard Schumann i studio. Hør Baard dele sine erfaringer etter 20 år i boligbransjen, hvorav de siste ti i Selvaag. Skal du kjøpe og i så fall hvor og ikke minst hvilket perspektiv bør du ha? Alt dette og mer til får du svar på i siste utgave av Eiendomspodden. Vel hørt!

Intervjuer: Øyvind Johan Dahl
Innslaget presenteres av: Newsec AS
Produksjon: Liveqube
Foto: Newsec AS

Avsnitt 13 - Segmentvarsel Q2-2017

I dette avsnittet av Eiendomspodden oppsummeres første halvår som har vært preget av mange, store og spennende transaksjoner. Har du fått med deg hvor høyt transaksjonsvolumet er i de største byene, hvor ledigheten skal og ikke minst leien? Dette og mye mer får du svar på i Eiendomspodden. Vel hørt!

Intervjuer: Øyvind Johan Dahl
Innslaget presenteres av: Newsec AS
Produksjon: Liveqube
Foto: Newsec AS

Avsnitt 12 - Eiendomspodden møter Ellen de Vibe

I siste utgave av Eiendomspodden deler sjef i Plan- og bygningsetaten Ellen de Vibe sine erfaringer etter nesten 20 år som byplansjef, samt gir råd til aktører om hvordan få prosesser til å gå raskere, enklere og mer effektivt. Oslo vokser rekordraskt og politikere, utbyggere, boligeiere og bybrukere har alle meninger om hvordan byen skal være. Midt i stormen sitter Ellen de Vibe og trekker i trådene. Vel hørt!

Intervjuer: Øyvind Johan Dahl
Innslaget presenteres av: Newsec AS
Produksjon: Liveqube
Foto: Newsec AS

Avsnitt 11 - Segmentvarsel Q1-2017

I denne utgaven av Eiendomspodden oppsummerer vi årets første kvartal som har vært preget av mange, store og ikke minst spennende transaksjoner. Har du fått med deg hvor høyt transaksjonsvolumet er, hvordan leiene har utviklet seg og ikke minst hvor ledigheten skal? Dette og mye mer får du svar på i Eiendomspodden. Vel hørt!

Intervjuer: Øyvind Johan Dahl
Innslaget presenteres av: Newsec AS
Produksjon: Liveqube
Foto: Newsec AS

Avsnitt 10 - Eiendomspodden møter Martin Mæland

I siste utgave av Eiendomspodden har vi tatt en prat med Martin Mæland. Hør Martin dele sin erfaring fra politikken, boligbygging og ikke minst sin tid som konsernsjef for OBOS fra 1983 - 2015. Martin Mæland markerte i tiden som konsernsjef betydningen av den sosiale boligpolitikken, også i et avregulert boligmarked. Vel hørt!

Intervjuer: Øyvind Johan Dahl
Innslaget presenteres av: Newsec AS
Produksjon: Liveqube 
Foto: Newsec AS

Avsnitt 9 - Segmentvarsel Q4-2016

I siste utgave av Eiendomspodden oppsummerer vi fjoråret, samt kommer med våre tanker og spådommer for 2017 hva angår næringseiendom i Norge. Er yieldbunnen nådd, hvor skal leien, fortsetter utlendingene å kjøpe og ikke minst hva skjer med boligprisene? Alt dette og litt mer får du svar på i siste avsnitt av Eiendomspodden. Vel hørt!

Intervjuer: Øyvind Johan Dahl
Innslaget presenteres av: Newsec AS
Produksjon: Liveqube
Foto: Newsec AS

 

Avsnitt 8 - Eiendomspodden møter Ingrid Høstmælingen og Jan Erik Johansen

Hør Ingrid Høstmælingen, partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og leder av firmaets fagområde for næringseiendom, og Jan Erik Johansen, Teknisk Direktør i Newsec Asset Management AS, diskutere viktigheten av hhv. jus og teknisk forvaltning for næringseiendom. 

Intervjuer: Øyvind Johan Dahl
Innslaget presenteres av: Newsec AS
Produksjon: Liveqube
Foto: Newsec AS

AVSNITT 7 - EIENDOMSPODDEN MØTER IVAR TOLLEFSEN

I siste utgave av Eiendomspodden har vi tatt en prat med Ivar Tollefsen. Hør Ivar dele sine erfaringer fra eiendomsmarkedet i Norge og Norden forøvrig og ikke minst hva han tror om markedet framover.

Intervjuer: Øyvind Johan Dahl
Innslaget presenteres av: Newsec AS
Produksjon: Liveqube
Foto: Newsec AS

AVSNITT 6 - SEGMENTVARSEL Q3-2016

I denne utgaven av Eiendomspodden kan du høre om hvordan utviklingen innen norsk næringseiendom har vært når tre kvartaler av 2016 er unnagjort, samt hva Newsec tror om markedet for resten av året. Videre diskuteres makrobildet, samt konsumprisindeksen som ligger an til å komme inn høyt for året. Vel hørt!

Intervjuer: Øyvind Johan Dahl
Innslaget presenteres av: Newsec AS
Produksjon: Liveqube 
Foto: Newsec AS

Avsnitt 5 - Eiendomspodden møter Olav Line

I seneste utgaven av Eiendomspodden har vi vært så heldig å få tidligere administrerende direktør Olav Line fra Selvaag Eiendom i studio. Hør Olav dele sine erfaringer fra over 30 år som leder i eiendomsbransjen.

Newsec benytter samtidig anledningen til å ønske Olav Line lykke til med nye utfordringer som administrerende direktør i Mustad Eiendom.

Intervjuer: Øyvind Johan Dahl
Innslaget presenteres av: Newsec AS
Produksjon: Liveqube
Foto: Newsec AS

Avsnitt 4 - SEGMENTVARSEL Q2-2016

I denne utgaven av Eiendomspodden kan du høre om hvordan utviklingen innen norsk næringseiendom har vært første halvår, samt hva Newsec tror om markedet utover høsten. Videre diskuteres makrobildet, herunder effekten Brexit vil kunne ha for norsk næringseiendom - samt eiendomsskatten som rulles ut i løpet av høsten. Vel hørt!

Intervjuer: Øyvind Johan Dahl
Innslaget presenteres av: Newsec AS
Produksjon: Liveqube 
Foto: Newsec AS

Avsnitt 3 - EIENDOMSPODDEN MØTER ANDERS BUCHARDT

I dag har vi besøk av Anders Buchardt i studio. Hør han fortelle sin historie og hvordan han ser på framtiden for eiendom generelt og hotell spesielt.

Intervjuer: Øyvind Johan Dahl
Innslaget presenteres av: Newsec AS
Produksjon: Liveqube
Foto: Newsec AS

Avsnitt 2 - SEGMENTVARSEL Q1-2016

I studio har Analysesjef Øyvind J. Dahl med seg Administrerende direktør i Newsec AS Jon Harry Dahlberg Årstad. Er markedet like hett som det var gjennom 2015, eller aner man konturene av en liten bakrus?

Intervjuer: Øyvind Johan Dahl
Innslaget presenteres av: Newsec AS
Produksjon: Liveqube
Foto: Newsec AS

Avsnitt 1 - SEGMENTVARSEL Q4-2015

I studio har Analysesjef Øyvind J. Dahl med seg Administrerende direktør i Newsec AS Jon Harry Dahlberg Årstad. De diskuterer hvordan markedet var i 2015, samt ser fremover og drodler litt rundt hvordan de ser for seg markedet i 2016.

Intervjuer: Øyvind Johan Dahl
Innslaget presenteres av: Newsec AS
Produksjon: Liveqube
Foto: Newsec AS

Segmentvarsel Q4 2016