Vår designmanual

Varemerket Newsec

Newsec er mye mer enn vår logo og våre identitetselementer. Det handler også om hvordan vi ønsker å bli oppfattet av verden rundt oss og hvordan de opplever hva Newsec står for. 
Hva som er eller ikke er 'god design' er ofte et spørsmål om personlig smak. Men for å oppnå  merkevarekjennskap og en sterk merkeidentitet er det avgjørende at vi har et konsekvent utseende i alt vi gjør, uavhengig av land eller tjenestelinje.

Designmanualen (profilhåndboken) beskriver grunnleggende våre designprinsipper og vår visuelle identitet.

Newsec er et internasjonalt konsern og vi har derfor valgt å benytte engelsk som arbeidsspråk i denne manualen.