Sterk utvikling for den nordiske detaljhandelen

I den nye utgaven av Newsec Property Outlook har Newsec sett nærmere på handelseiendommer, og resultatene viser at fysisk handel i Norden blomstrer og er sterkere enn i resten av Europa og verden.

Bilde av tak på kjøpesenter
9. mars 2022

Fysisk handel har i mange tilfeller kommet seg etter pandemien og vokser også sammenlignet med 2019 - både når det gjelder salg og antall besøkende. Newsec konstaterer at en viktig suksessfaktor for nordisk detaljhandel er at nesten alle kjøpesentre inneholder innslag av dagligvarer og apotek, til forskjell fra for eksempel Storbritannia og resten av Europa.

«Det er stor spredning i handelssegmentet. Å lykkes med fysisk handel krever kunnskap, en innovativ tilnærming og vilje til å skape verdier gjennom aktiv forvaltning», sier Max Barclay, nordisk sjef for Newsecs rådgivningsvirksomhet.

Handelseiendommer - et interessant investeringsalternativ

De siste årene har det vært en nedgang i salg av handelseiendommer, og segmentet har gått fra å være nest størst i 2015 med en femtedel av transaksjonsvolumet til kun å stå for syv prosent i kjølvannet av pandemien.

«Fysisk handel har vært preget av en viss usikkerhet fra investorer på grunn av utfordringer som følger av økende e-handel og pandemi. Sammenlignet med de fleste andre eiendomssegmenter har direkteavkastningen nå økt, og dette fører til at handelseiendommer tilbyr et interessant investeringsalternativ», sier Max Barclay.

Big box og dagligvarebutikker er mest ettertraktet blant investorer og står for mer enn halvparten av alle eiendomstransaksjoner i segmentet det siste året og så langt i 2022. I rapporten identifiserer Newsec også et betydelig potensial blant kjøpesentre og andre kategorier i detaljhandelssegmentet.

Les hele Newsec Property Outlook her.