Sjekkliste ved tilbakelevering av leide lokaler

26. april 2019

Når et leieforhold opphører er det viktig å gjennomføre tilbakelevering på en ryddig måte i god tid før leieavtalen utløper. Se hva du bør kontrollere ved tilbakelevering av leide lokaler.

Vi ser ofte at huseiere ikke gjennomfører overtakelsesbefaring og utarbeider tilhørende protokoll i tråd med leiekontraktens bestemmelse. Det kan da bli utfordrende å dokumentere eventuelle forringelser som huseier kan kreve utbedret av leietaker ved utflytting. Dermed ligger alt til rette for at huseier kan tape store summer, og leietaker går fri fra sin tilbakeføringsplikt og vedlikeholdsansvar. Heldigvis ser vi at flere huseiere er blitt klar over den rett de har når et leieforhold avsluttes. Det vanlige er at leietaker rydder med seg sitt inventar, leverer tilbake nøklene og forlater bygget. Tilbake står huseier med en ryddejobb, rengjøringsjobb og eventuelle tilpasninger før neste leietaker kan flytte inn. Mer om hvilke regler som gjelder ved utflytting etter endt leieperiode kan du lese om i Basalerapporten.

Kontrollpunkter

Her får du noen konkrete punkter du bør kontrollere ved tilbakelevering av leide lokaler – uavhengig av varighet på leieforholdet, og forutsatt at dette var kontrollert og godkjent av leietaker ved innflytting.

Rydding og rengjøring

Ved utflytting har leietaker ansvar for rydding i de leide lokalene og rengjøring av:

 • Vinduskarmer, foringer og innvendig glass på vinduene
 • Dører, inkludert karmer og lister
 • Veggoverflater, listverk og vaskbare himlinger
 • Fast utstyr som står igjen ved utflytting
 • Alle gulvflater, teknisk installasjoner som ventiler, ventilasjonskanaler, lysarmaturer, stikkontakter, sluk, vannlåser, toaletter, servanter, ovner og fordelingsskap

Leietaker må rydde seg ut av lokalene ved fraflytting. Det vil si fjerne egne innredninger, møbler, hyller/reoler, bilder, skilt, logoer, tavler, lerret, disker, AV-utstyr og slette alle spor. Dette må kontrolleres når leietaker er ferdig med sin utflytting.

Vedlikehold

Når det gjelder vedlikehold kan vi gi følgende eksempler på oppgaver som skal ivaretas/bekostes av leietaker ved utflytting:

 • Fjerne skruer/spiker/gipsplugger på veggene etter oppheng av innredninger, AV-utstyr, bilder, hyller og lignende. Hullene og sårene sparkles, pusses og veggoverflater males
 • Skade på himlinger utbedres og himlingsplater byttes
 • Gulvbelegg repareres, renses, eventuelt bones. Malt gulv som flasser må utbedres
 • Skader som oppstår ved fjerning av inventar, møbler, teknisk utstyr skal utbedres
 • Defekte lyskilder skal skiftes og suppleres med nye lysrør

Utvendig

Utvendig skal leietaker:

 • Fjerne reklameskilt/logo inkludert eventuell belysning
 • Fremlegge samsvarserklæring for alle el.-endringer/utbedringer som er utført i leieperioden
 • Fjerne eventuell eget montert adgangsanlegg, alarmanlegg og utbedre sår etter demontering
 • Reparere skadet/defekt sanitærutstyr
 • Reparere skader generelt på bygning og utsyr

Løpende kontroll

Det er svært viktig å ha en god og løpende kontroll i hele leieperioden. Det vil gi huseier en grundig dokumentasjon som forenkler hele prosessen med tilbakelevering.

Bistand ved tilbakelevering?

I Newsec jobber spesialister innen eiendomsforvaltning, og vi har både erfaring og kompetanse fra en rekke prosesser knyttet til tilbakelevering av leid lokale. Enten du er huseier eller leietaker, kan du ta kontakt med oss dersom du ønsker å få gjennomført tilbakeleveringsbefaring og utarbeidet tilhørende rapport.

Kontakt

Rune Mikaelsen Forvaltningsdirektør tekniske fag +47 982 47 999