Har dere risikovurderingen på stell?

24. april 2019

Mange virksomheter har ikke gjennomført en tilstrekkelig vurdering av risiko i sin virksomhet. Flere vet heller ikke hva som representerer den største risikoen i virksomheten og hva de bør ta tak i først.

Små og mellomstore virksomheter har dårligst oversikt. Verksteder, bygg og anlegg og industri er bransjer med stort forbedringspotensiale. Dette innbefatter også risikovurderinger innen brann. Det kan dreie seg om

  • tilstanden til det elektriske anlegget
  • vurdering av rømningsveier
  • potensiell lagring av særskilt brannfarlige eller eksplosive stoffer

En vurdering av sannsynligheten og eventuelle konsekvenser inngår også i en slik risikovurdering. Når uhellet først er ute er det ikke moro å svare på de påfølgende spørsmålene dersom man ikke kan dokumentere tilstrekkelig risikovurdering og fremvise dokumentasjon av det løpende arbeidet med internkontrollen.

Vi har rådgivere som kan risikovurdering generelt og ikke minst vurdering av brannrisiko. Risikovurdering er lovpålagt og det å ha dokumentasjonen gir en mye større trygghet i det daglige arbeidet i virksomheten. Ta kontakt med oss for en prat om en risikovurdering i din virksomhet.

Spørsmål om brannrådgivning og teknisk rådgivning?

Stacy Hanssen Daglig leder, Newsec Project +47 940 05 068
Frithjof Nilsen-Moe Avdelingsleder teknisk rådgivning +47 926 80 400
Sandra Winge Avdelingsleder brann, Newsec Project +47 957 74 938