Risikofaktorer ved elbiler og ladestasjoner i garasjeanlegg

I løpet av de siste årene har bruken av elbil i Norge vokst kraftig, og spørsmål om risikofaktorer ved elbiler og ladestasjoner i garasjeanlegg blir stadig mer aktuelle når vi gjennomfører risikovurderinger.

Regelverk og forskrifter har ikke holdt følge med denne utviklingen og er på ingen måte ajourført når det gjelder den økende bruken av elbiler.

Vanlige risikomomenter

Problemstillinger rundt dette temaet er aktuelle for veldig mange aktører som sameier, borettslag, byggherrer, foretak og prosjekterende. I forbindelse med våre risikovurderinger ser vi en del risikomomenter som stadig dukker opp. Denne listen gir en god pekepinn på faktorer du bør vurdere før du etablerer ladestasjoner og P-plasser for elbiler i garasjeanlegg:

  • Slukking av elbiler er tidkrevende på grunn av svært høy varmeenergi 
  • Har ditt garasjeanlegg avløpssystem godt nok til å håndtere dette vannet? Siden slukkingen er tidkrevende kreves det også mye vann for å få kontroll over en brann i elbil.
  • Hvor er P-plasser for elbiler i garasjen? På grunn av høy varmeenergi må det være enkelt for brannvesenet å komme til. Det må også være enkelt å få bilen ut av garasjeanlegget.
  • Hvor høy er kjøreporten på garasjeanlegget? Vil høyden være en urfordring for brannvesenet sin mulighet for å komme til med sitt utstyr?
  • Hvordan ser man for seg at en brann vil spre seg og hvordan vurderes spredningsfaren for brann i elbil?
  • Hvilke røykgasser produseres ved brann i elbil og i hvilke konsentrasjoner kan man forvente seg å finne de i?
  • Er ventilasjonsanlegget i garasjeanlegget dimensjonert for brann eller branntilløp?
  • Hvor mange ladestasjoner kan og bør man etablere?

Har du spørsmål knyttet til etableringen av ladestasjoner og bruk av elbiler i garasjeanlegg? Kontakt oss for mer informasjon.

Spørsmål om brannrådgivning og teknisk rådgivning?

Les Newsec Basales personvernerklæring

Sandra Winge Avdelingsleder brann, Newsec Project +47 957 74 938