Nye nøkkeltall for felleskostnader 2018

13. september 2019

Newsec har utarbeidet nye nøkkeltall for felleskostnader. Tallene viser en økning av felleskostnader per kvadratmeter sammenlignet med 2017.

Basert på avregnede felleskostnader for 2018, har vi utarbeidet nye nøkkeltall for felleskostnader med et utvalg fra Newsec Basales forvaltningsportefølje. Tabellen viser nøkkeltall for 2018 og er eksklusive merverdiavgift. Mer om felleskostnader og bakgrunn for analysen finner du i Basalerapporten.

Kategori Gj.sn./kvm. Lav Høy
Løpende drift 57 36 78
Kommunale avgifter 13 5 21
Avfallshåndtering 18 8 31
Fettutskiller 0 1 3
Vakthold 12 4 24
Brannvern/internkontroll 18 11 30
Telefon/overføring 3 1 4
Renhold 35 21 67
Skadedyr 1 1 3
Heis 6 3 12
VVS 21 13 33
Utendørs 15 5 33
Bygningsmessig rep. 6 1 10
Rekvisita/driftsmateriell 2 1 4
Beplantning innendørs 0 1 4
Garasjekostnader 0 1 7
Støttefunksjoner 4 2 20
Energi 141 74 192
Eiendomsskatt 42 35 204
TOTAL 394 272 491

 

Slik fordeler kostnadene seg

Gjennomsnittlige felleskostnader i vårt utvalg er på 394 kr/m2. Sammenlignet med nøkkeltallene fra 2017 har totale felleskostnader økt med 24 %. Noe av økningen i felleskostnader skyldes at totalen inkluderer eiendomsskatt (13%). Justert for dette har felleskostnadene økt med 10,7 %.

Kostnader til energi er den største andelen av felleskostnadene og utgjør ca. 36 % av totalen. Energikostnadene har steget med 19,2 % siden 2017. Dette bør sees i sammenheng med at strømprisen for 2018 har økt markant fra 2017. Energikostnaden har bidratt til en økning i kr/m2 i nøkkeltallene på 7 %. Felleskostnader ekskludert energi og eiendomsskatt har økt med 3,7 % sammenlignet med 2017.

Nøkkeltall felleskostnader diagram

Dette er ikke med i beregningen

I våre nøkkeltall har vi utelatt enkelte kostnader som blir avregnet over felleskostnadene. Dette gjelder blant annet:

  • Kostnader til kantine
  • Senterledelse og sentermarkedsføring
  • Kostnader vedrørende forholdsmessig merverdiavgift
  • Ekstremverdier vedrørende energikostnader: Eiendommer med veldig lave energi-kostnader indikerer at leietakerne har egne energiabonnement, mens eiendommer med meget høye kostnader indikerer at de fleste eller alle energiabonnement i eiendommen står på huseier, og energiforbruk på leietakers eksklusive arealer behandles på samme måte som felleskostnader. Energikostnadene knyttet til fellesareal holdes derfor på et kunstig lavt/høyt nivå og gir et feilaktig bilde av gjennomsnittlige energikostnader.

Kontakt

Hans Nautnes Forretningsutvikler, Newsec Property Asset Management in Norway +47 452 40 662