Nord-Europas største takhage

17. september 2020

Økern Portal får Nord-Europas største takhage. Taket skal fylles med spiselige vekster, bikuber, løpebane og parsellhager.

Økern Portal blir et av Oslos største næringsbygg på nærmere 80 000 kvadratmeter når det står ferdig i 2021. Visjonen for Økern Portal er å skape et bærekraftig fellesskap mellom næring og nærmiljø – noe takparken er et eksempel på. Her vil du finne alt fra bikuber, parsellhager, løpebaner og petanque-anlegg til spiselige vekster som solbær, blåbær og druer.

Ministerbesøk

Da landbruks- og matminister Olaug Bollestad nylig var på en omvisning på taket, fikk hun smakebiter fra den grønne takhagen.

– Jeg syntes det er fantastisk å få komme hit for å se, kjenne på og smake på plantene som vokser her på taket. Jeg er opptatt av urbant landbruk, og håper lignende ideer og konsepter vokser utover i Norge. Grønne tak gir bedre luft, er viktig for insekter og ikke minst menneskene som skal arbeide og bo rundt her på Økern, sier Bollestad som også plantet et epletre under omvisningen.

Landbruks- og matminister, Olaug Bollestad, sammen med administrerende direktør i Oslo Pensjonsforsikring, Åmund-Lunde.

Landbruks- og matminister, Olaug Bollestad og administrerende direktør i Oslo Pensjonsforsikring, Åmmund-Lande.

Fordrøyning

Det grønne taket er også et tiltak for å sikre fordrøyning. Når det kommer store mengder nedbør i løpet av kort tid, vil vegetasjonen absorbere regnvann og sikre at ikke all nedbør finner veien ned taknedløp og kulverter samtidig. Det kommer mindre vann i avløpssystemet og dette reduserer faren for flom. Slike tiltak er viktig for å redusere fysisk klimarisiko.

Finansbyråd i Oslo kommune Einar Wilhelmsen var også til stede ved omvisningen.

– Jeg er utrolig stolt over hvordan Oslo Pensjonsforsikring forvalter pensjonsmidlene til alle som arbeider i Oslo kommune. Økern Portal er definitivt et sterkt bidrag til å gjøre det bedre å bo i Økern- og Lørenområdet, sier Wilhelmsen.

Som forvalter ble Newsec tidlig engasjert av Oslo Pensjonsforsikring AS i prosjektet Økern Portal. Les mer om hvilke tiltak som gjøres for å sikre effektiv forvaltning og drift i fremtiden.