Newsec kjøper seg inn i Helhetskontroll AS

Newsec Basale AS overtar halvparten av aksjene i Helhetskontroll.

03. januar 2022

Helhetkontroll AS leverer alt innenfor plan- og byggesaksrelaterte tjenester til oppdragsgivere i hele landet. Med dette kjøpet styrker Newsec sin tekniske rådgivningsvirksomhet i Norge ytterligere. 

– Som 50 % eier av Helhetskontroll får vi et godt grunnlag for ytterligere vekst og utvikling av profesjonelle forvaltnings- og rådgivningstjenester. Newsec har over 30 års erfaring fra nasjonale og internasjonale forvaltningsoppdrag, og sammen med en stadig mer omfattende rådgivningsvirksomhet er vi godt posisjonert for å håndtere fremtidens kompetanse- og markedsmessige krav fra kunder og oppdragsgivere, sier administrerende direktør i Newsec Basale, Hilmar Auran.

– Ledelse og ansatte i Helhetskontroll vil bidra til å øke rådgivningsmiljøet og bredden i Newsec sine leveranser. Helhetskontroll har hatt kontinuerlig fokus på utvikling av kompetanse og system, og dagens plattform bidrar til verdiskapende leveranser innenfor plan- og bygningslovens ulike prosesser. Et samarbeid med en aktør som Newsec gjør Helhetskontroll i stand til å vokse og utvikle et enda bedre produkt til våre kunder, sier daglig leder i Helhetskontroll, Svein Roar Holt.

Helhetskontroll AS har siden etableringen i 2013 vært eid av partnerne Svein Roar Holt og Abbas Hajiri. Virksomheten er spesialisert innen plan- og byggesakskompetanse, og selskapet leverer i hovedsak alt innenfor plan- og byggesaksrelaterte tjenester til oppdragsgivere nasjonalt. Helhetskontroll har sju ansatte og hadde en omsetning på MNOK 10,5 i 2020.