Newsec satser på bærekraftstjenester – oppretter egen avdeling

Økende krav til bærekraftsrapportering gjør at mange eiendomsvirksomheter har ESG øverst på agendaen. Newsec opplever stor etterspørsel etter tjenester knyttet til bærekraft, og oppretter nå en egen ESG-avdeling.

Bilde av Stacy Hanssen og Camilla Hengebøl i Newsec.
2. februar 2023

Stacy Hanssen i Newsec forteller at de ofte får henvendelser fra kunder som synes det er vanskelig å forholde seg til et omfattende regelverk.

– Det er en overveldende mengde av nye lover, regler og rapporteringskrav som trer i kraft de neste årene. Mange er usikre på hva EU-taksonomien og andre krav vil medføre for virksomheten. Andre ønsker bistand med å vurdere hvilke sertifiseringer og måltall som kan brukes for å vurdere den bærekraftige ytelsen til et bygg. De ønsker også konkrete tiltak for å nå miljømålene som settes på bygg- og porteføljenivå, sier Hanssen.

Newsec tror bevissthet og aktive grep for å operere i tråd med de økte kravene som stilles til gårdeiere innen ESG, vil prege innovasjon og utvikling i bransjen.

– Som tilbyder av komplette tjenester innen forvaltning og rådgivning til eiendomsbransjen, ønsker vi å være langt framme på dette området også, sier Hanssen i Newsec.

Hvordan oppnå miljøytelsen som kreves i den grønne omstillingen av eiendomsmarkedet?

Newsec har hatt en egen avdeling for energi og miljø siden 2020, og ser et stort potensial i å utvide produktporteføljen med flere tjenester innen bærekraft. Camilla Hengebøl har bakgrunn som energirådgiver og skal lede den nye ESG-avdelingen.

– Newsec erfarer at mange bygg ikke har den miljøytelsen som kreves, og vi ønsker å tilby tjenester som imøtekommer strengere rapporteringskrav for bærekraftig aktivitet i eiendomsbransjen. Dette inkluderer tjenester som definerer, og forbedrer, den bærekraftige ytelsen til bygg i drift, sier Camilla Hengebøl.

Også i transaksjonsmarkedet ser Newsec et stort behov for å definere både status og muligheter knyttet til miljøytelsen til en eiendom.

– Kjøpersiden ønsker grunnlag for å vurdere hvorvidt en eiendom passer inn i deres miljøstrategi. Med vår satsning på ESG, er målet vårt å hjelpe byggeiere i prosessen med å utvikle sine bygg fra gjennomsnittlige næringseiendommer til å bli bidragsytere i den bærekraftige omstillingen, sier Hengebøl.

Har du spørsmål om våre tjenester innen ESG?

Personvernerklæring
Bilde av Camilla Hengebøl
Camilla Hengebøl Avdelingsleder ESG +47 464 49 452