Newsec satser innen boligforvaltning

Kim Syvertsen og Øyvind Skogstad i Newsec
2. september 2022

– Investering i bolig er attraktivt, også for våre samarbeidspartnere. Boligforvaltning blir derfor et viktig satsingsområde for oss framover, sier Kim Syvertsen, forvaltningsdirektør i Newsec.

Situasjonen i boligmarkedet fører til at flere spår at utleiemarkedet vil vokse framover.

– Boligforvaltning er et satsingsområde for Newsec i det nordiske markedet med stort potensial. Som tilbyder av komplette forvaltningstjenester innen næringseiendom, ønsker vi å inkludere forvaltning av boligeiendommer som en del av vår kjernevirksomhet i Norge, sier Kim Syvertsen, forvaltningsdirektør i Newsec Basale. 

Oppretter avdeling for boligforvaltning og ansetter Head of Residential
Newsec har tatt et strategisk valg om å bygge opp en egen avdeling for boligforvaltning i Newsec Basale, og innhenter særskilt kompetanse på dette området. Øyvind Skogstad er ansatt som Head of Residential, og skal ha ansvar for å bygge opp den nye avdelingen. Skogstad kommer fra stillingen som utleiesjef i Heimdal Bolig, hvor han blant annet har ansvar for drift, forvaltning og utleie av ca. 600 studentboliger i Trondheim.

– Vi har fått et veldig godt inntrykk av Øyvind gjennom hva han har fått til med Campus Life, nå kalt UMEUS. Øyvind har etablert gode interne rutiner og prosedyrer, samt etablert bruk av gode verktøy for forvaltning og utleie av boligeiendom. Denne erfaringen kommer godt med når Newsec skal bygge opp tilsvarende løsning, sier Kim Syvertsen i Newsec.

Økt etterspørsel blant egne kunder
Newsec opplever økt etterspørsel etter forvaltning av bolig blant egen kundemasse. 

– Forvaltning av bolig er et stadig viktigere segment for oss. Eksempelvis jobber vi i dag med NREP og samarbeider med dem om driften av deres norske logistikkeiendommer. Denne avtalen utvides nå til å omfatte nettopp UMEUS som er et svært spennende studentboligprosjekt. Vi har stor tro på at Øyvinds kompetanse kombinert med et solid forvaltningsapparat og gode systemer gjør oss i stand til å håndtere forvaltningsoppgavene effektivt og sømløst til det beste for leietakerne, sier Kim Syvertsen.