Newsec satser videre på tekniske rådgivningstjenester

Med oppkjøpet av Rådgivende Ingeniører Løyning AS, forsterker Newsec sine tjenester innen teknisk rådgivning.

Hilmar Auran, John Instanes og Rune Sliper
04. januar 2023

Newsec Basale AS overtar 100 % av aksjene fra og med 1. januar 2023.

– Som eier av Løyning får vi et godt grunnlag for ytterligere vekst og utvikling av profesjonelle forvaltnings- og rådgivningstjenester. Newsec har over 30 års erfaring fra nasjonale og internasjonale forvaltningsoppdrag, og sammen med en stadig mer omfattende rådgivningsvirksomhet er vi godt posisjonert for å håndtere fremtidens kompetanse- og markedsmessige krav fra våre oppdragsgivere. Med en europeiske plattform og bred nasjonal tilstedeværelse har Newsec en unik leveranseevne, sier administrerende direktør i Newsec PAM i Norge, Hilmar Auran.

Spesialister innen elektro, automasjon, VVS og energioptimalisering

Rådgivende Ingeniører Løyning AS er spesialisert innen rådgivende ingeniørtjenester i fagene elektro, automasjon, VVS og energioptimalisering. Virksomheten har vært familieeid siden etableringen i 1966. De siste årene har Løyning vært eid og driftet av Erling Løyning sammen med daglig leder Rune Sliper. Virksomheten har 30 ansatte og hovedkontor i Kristiansand, i tillegg til ansatte i Oslo, Vennesla og Flekkefjord. I 2022 har selskapet en estimert omsetning på MNOK 35.

– Ledelse og ansatte i Løyning vil bidra til å øke rådgivningsmiljøet og bredden i Newsec sine leveranser til eksisterende og nye kunder nasjonalt. Løyning har gjennom de siste årene hatt en kontinuerlig og positiv utvikling av kompetanse, leveranser og kundebase. Et samarbeid med en aktør som Newsec gjør Løyning i stand til å vokse og forsterke helhetlige leveranser og merverdi for våre kunder, sier daglig leder Rune Sliper i Løyning. 

Les mer om Løyning her.

Godt representert i Agder-regionen

Newsec PAM i Norge har hatt avdeling i Kristiansand siden 2016, og daglig leder i Newsec Sør AS, John Instanes, er svært fornøyd med å ha fått en ny samarbeidspartner i regionen.

– Vi har bygd Newsec Sør AS stein på stein siden etableringen i 2016. Nå har vi etablert oss som en solid tilbyder av tjenester innen drift og forvaltning av næringseiendom i Agder-regionen, og vi opplever fortsatt god vekst. Oppkjøpet kompletterer leveransen vår, og vi lokalt ser frem til et spennende og enda tettere samarbeid med Løyning, sier John Instanes.