Grønne leiekontrakter - veien til grønnere bygg

27. mars

Newsec og Entro har samarbeidet om et konsept som skal gjøre det enklere å få gjennomført miljøprosjekter i bygg. I tillegg skal det bidra til at byggeier og leietaker deler gevinsten av energitiltak.

Med dette konseptet skal utleier og leietaker samarbeide om å heve og videreutvikle leieobjektets miljøstandard i leieperioden. Konseptet ble utviklet i samarbeid med Entro på bakgrunn av intervjuer med byggeiere, leietakere og interessenter.

Fem steg til grønnere bygg

Forvaltningsdirektør i Newsec, Rune Mikaelsen, forklarer at konseptet består av fem steg som skal gjøre eksisterende bygg grønnere.

– Første steg er at driftsansvarlige gjør en kartlegging for å utforske potensialet for tiltak. Kartleggingen gir oss god informasjon om byggets tilstand. Deretter skal det settes opp en plan for energi- og miljøtiltak. Denne planen skal gi oversikt over hvilke kostnadseffektive tiltak som kan gjennomføres i løpet av en avtalt periode. Planen skal også gi en oversikt over kostnader og gevinster. Tiltaksplanen må deretter selges inn overfor leietakere, før partene inngår en miljøkontrakt og gjennomfører tiltak, sier Mikaelsen.

Les mer om fem steg til grønnere bygg

Miljøkontrakt

Miljøkontrakten er et tillegg til leiekontrakten og fordeler ansvar, risiko, kostnader og gevinster mellom byggeier og leietaker.

– Energitiltakene skal ikke utgjøre kostnader for byggeier. Tanken er at byggeier legger ut for energitiltak, mens leietaker fortsetter å betale de samme felleskostnadene i en avtalt periode. Gevinsten som oppnås ved lavere energiforbruk, finansierer byggeierens investering. Dette gir igjen lavere felleskostnader for leietaker etter endt prosjektperiode. Det er altså en vinn-vinn-situasjon for begge parter – og ikke minst for miljøet, sier Mikaelsen.

Miljø og bærekraft i Newsec Basale

Newsec Basale har arbeidet målbevisst med miljø og bærekraft over mange år, og var den første eiendomsforvalter som i mars 2017 tilsluttet seg Eiendomssektorens Veikart og de 10 strakstiltakene.

Les mer om vårt arbeid med kvalitet, miljø og bærekraft.

Kontakt

Rune Mikaelsen Forvaltningsdirektør tekniske fag +47 982 47 999