Framtidsutsiktene for handelseiendommer

18. september 2019

I den siste utgaven av Newsec Property Outlook som lanseres i dag, tar Newsec temperaturen på handelseiendommer. Resultatet viser at det er stor spredning i segmentet. De beste handelseiendommene fortsetter å gjøre det godt, hvor 2019 har vist seg å bli en av de sterkeste årene. Handel av middels kvalitet begynner å møte motstand, mens dårlig handel som har sakket akterut en stund får det enda tøffere.

2019 er det første året på lenge hvor leieprisene har gått ned for handel sett under ett – med minus tre prosent. Handelsparker gjør det best med en vekst i leiepriser på fire prosent. Kjøpesenter og butikker på gateplan har en negativ utvikling i leiepris på henholdsvis minus én og minus fem prosent.

- Jeg er ikke bekymret over detaljhandelens fremtid, men tror tvert imot at vi har en svært spennende utvikling foran oss. Det vil bli høyere krav til de som jobber med handelssegmentet, men mange muligheter vil presentere seg for de som har riktig kunnskap og er villige til å se på dette som en mulighet for innovasjon, sier Max Barclay, Head of Newsec Advisory.

Ved å kategorisere handelseiendommer som kjøpesenter, handelsparker eller sentralt beliggende butikker på gateplan og deretter vurdere geografisk plassering, nedslagsfelt og attraktivitet, konstaterer eksperter i Newsec at det finnes tre ulike kvaliteter på handelseiendommer: bra, middels og dårlig innen de ulike kategoriene.

Blant handelseiendommene med best kvalitet går det bra for alle typer handel - både for butikker på gateplan, handelsparker og kjøpesenter. I løpet av 2019 har leieprisene hatt en vekst på 5 prosent, noe som er den sterkeste økningen på lenge. Handelsparker gjør det klart best, med en økning i leiepriser på åtte prosent.

Handelseiendommer med dårligst kvalitet, har hatt en negativ utvikling på minus 8 prosent i leiepriser i 2019. Alle typer handelseiendommer innen denne kategorien gjør det dessuten dårlig. Aller verst er det for kjøpesenter som går ned elleve prosent, men til og med butikker på gateplan gjør det dårlig med minus ti prosent. Handelslokaler på gateplan med best beliggenhet gjør det fortsatt bra med fire prosent, men i mindre byer og på mindre attraktive steder vil slike eiendommer sannsynligvis konverteres til eksempelvis kontor eller andre typer lokaler.

Les hele Newsec Property Outlook.

Kontakt

Øyvind Johan Dahl Head of Strategic Analysis, Newsec Advisory in Norway /Partner +47 957 20 763
Karen Cecilie Thunes Senior Analyst, Newsec Advisory in Norway/Partner +47 984 47 158