Fortsatt stort potensial innen logistikk

I siste utgave av Newsec Property Outlook, har Newsec identifisert en rekke hovedfunn om det norske og nordiske markedet for industrieiendom. Newsec konkluderer med at det er mangel på moderne logistikkeiendom i Norden, og at stor interesse fra internasjonale aktører fortsetter å presse ned direkteavkastningen.

Bilde av Max Barclay
13. oktober 2021

I Norden er det fortsatt mangel på moderne logistikkeiendommer som møter dagens krav – til tross for økt interesse fra investorer.  Det bygges ikke på spekk da det er et generelt krav blant mange aktører om at store deler av arealene skal være utleid før byggestart. Dette, kombinert med stedvis lite land regulert for logistikk og industri, har resultert i et begrenset tilbud sammenliknet med resten av Europa. Samtidig opplever segmentet stort potensiale og interesse.

«Logistikk er den mest grenseløse aktivaklassen og ettersom Norden er det tredje største markedet i Europa, etter Storbritannia og Tyskland, skaper det store muligheter for investorer som er aktive i regionen. I siste Newsec Property Outlook kan vi blant annet konstatere at det har blitt utviklet betydelig færre logistikkbygg i Norden sammenlignet med resten av Europa – også i forhold til per innbygger,» sier Max Barclay, Head of Newsec Advisory.

Geografi og lange avstander mellom tett befolkede områder tilsier at behovet for nye logistikkarealer i regionen er stor. Selv om det forventes en rekordstor ferdigstillelse av nybygg i 2021, 800.000 kvm i Sverige, 350.000 kvm i Norge, 300.000 kvm i Danmark og 200.000 kvm i Finland, vil det ta tid før eksisterende, eldre bygningsmasse er fullt ut erstattet av mer spesialiserte eiendommer med mer bærekraftige standarder.

Samtidig opplever markedet økt appetitt og konkurranse for logistikk fra investorer. Kombinert med lav tilbudsside, er det forventet at yielden presses ytterligere nedover. Yieldgapet mellom kontor og logistikk har blitt vesentlig mindre de siste fem årene, hele 100 basispunkter, og denne utviklingen vil fortsette videre.

«2021 blir det sterkeste året gjennom tidene for transaksjonsmarkedet i Norden – delvis drevet av investeringer i logistikksegmentet. Newsecs data viser at industri er det mest populære eiendomssegmentet blant internasjonale investorer i Norden. Internasjonale investorer står for hele 61 prosent av transaksjonsvolumet for industri», sier Max Barclay i Newsec Advisory.

Se hele rapporten på her.