Forskrift om brannforebygging

25. januar 2016

I desember 2015 kom det ny “Forskrift om brannforebygging”. Forskriften klargjør hvilke plikter eier, bruker og kommuner har i eksisterende bygg. Det er også enkelte justeringer om røykvarslere og brannslanger i bolighus. 

Røykvarslere

Antall røykvarslere i eksisterende bolig vil nå bli vurdert i forhold til inndelingen av etasjen. Det skal minimum være en røykvarsler i hver etasje, men også antall soverom og størrelse på etasjen vil være med på å bestemme hvor mange røykvarslere som skal monteres. Utløst alarm skal høres tydelig i oppholdsrom og soverom når dører imellom er lukket.

Husbrannslanger

I boliger hvor det benyttes husbrannslange som slokkemiddel, er det nå ikke lenger tilfredsstillende med «flat brannslange». Det er nå krav om at husbrannslangen skal være formfast, og med minimum innvendig diameter på 10 mm og med fast tilkobling til boligens vannforsyningsnett. Her er forskriften.

Videre er det som allerede nevnt klargjort hvilke plikter eier, bruker og kommunen har til eksisterende bygg. Skulle dere trenge mer informasjon rundt den nye forskriften eller andre branntekniske spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Spørsmål om brannrådgivning og teknisk rådgivning?

Les Newsec Basales personvernerklæring

Sandra Winge Avdelingsleder brann, Newsec Project +47 957 74 938