Digitale medarbeidere i Newsec

For å kunne tilby kostnadseffektive forvaltningstjenester, må Newsec stadig være på jakt etter smartere måter å jobbe på. Ved å la robotene ta seg av tidstyvene, kan medarbeidere ha fokus på det som skaper merverdi for oppdragsgiver.

Illustrasjon av robot
1. februar 2021

Teknologifokuset i eiendomsbransjen øker, og aktører i hele verdikjeden ønsker økt selvbetjening og mer fleksible og tilpassede løsninger. For å kunne sikre en bedre kundeopplevelse og skape morgendagens eiendomstjenester, må derfor innovasjon og utvikling av digitale løsninger være en del av kjernevirksomheten til Newsec.

Les mer om digital forvaltning i Basalerapporten 2-2020.

Robotisert prosessautomasjon (RPA) er et satsningsområde i Newsec, hvor målet er å effektivisere tunge, manuelle prosesser. Flere roboter sparer allerede medarbeidere i Newsec for ensformige og rutinemessige arbeidsoppgaver, og sørger for tilgang til korrekt data - til enhver tid.

– Med robotisering har vi fått flere nye digitale kollegaer i Newsec. De utfører monotone oppgaver som vanligvis er en tidstyv for oss medarbeidere. Vi samler inn data raskere, og kvaliteten på dataen blir bedre. Våre rådgivere kan dermed bruke mer tid på foredling av data og rapportering. Dette er mer kompetansekrevende oppgaver som skaper merverdi for våre kunder, sier Trude Reppe, forretningsutvikler i Newsec.

Vi tror at robotene våre også skaper verdi for våre kunder, gjennom bedre datakvalitet - raskere levering av data gjennom våre rapporteringsløsninger og en smidig tilnærming til prosessautomatisering.

Nordisk samarbeid

Newsec har over 2000 medarbeidere fordelt på 40 kontorsteder i Norden og Baltikum, og et samarbeid på tvers av landegrensene er derfor svært fruktbart når prosesser skal forbedres og effektiviseres.

– Med felles workshops og kunnskapsdeling drar vi god nytte av de erfaringer og den kompetansen som finnes i vår store forvaltningsorganisasjon. Newsec har også kunder som er offensive og setter seg i førersetet i utviklingen av fremtidsrettede tjenester. Dette gir oss som forvalter og rådgiver muligheten til å teste ut og etablere gode løsninger som fungerer i praksis, forteller Reppe.

Kort vei til nye prosesser

Reppe forteller at det var et ønske om å forbedre arbeidsprosesser i organisasjonen, og med engasjerte medarbeidere og ledere har det ikke manglet på innspill.

– For hver robot vi setter i produksjon, kommer det nye ønsker om prosesser vi kan ta tak i. Vi kan for eksempel robotisere sensordata fra byggene, og la roboten opprette oppgaver for teknisk forvalter.

Robotiseringsprosjektet har så langt vært en lærerik reise med kort vei fra identifsering av oppgaver til produksjon av prosesser. Det gjør at medarbeidere i Newsec opplever dette som positive tiltak som gir umiddelbare gevinster og en forenklet hverdag for alle.

– Vi oppdager stadig nye områder å benytte teknologien på, og det er nettopp hvordan vi bruker den verdifulle dataen og hvilke aktiviteter det fører til underveis som er innovasjon, sier Reppe.