Brannsikkerhet i eldre bygårder

24. april 2019

Som en del av av prosjektet brannsikker bygård fokuserer branntilsynet i Oslo på brannsikkerheten i ca. 3200 eldre bygårder fra perioden 1890-1930.

Bygårder som stammer fra perioden 1890-1930 er i søkelyset til branntilsynet i Oslo og andre større byer. Disse bygårdene har ofte fasader i mur mens etasjeskillene er i tre. Manglende tetthet er også et typisk problem i slike bygårder. Brannspredning kan dermed skje veldig raskt i slike bygårder og derfor er dette utpekt som et satsingsområde i forhold til forebygging av brann. Totalt sett eksisterer det ca. 32oo slike bygårder i Oslo og generelt er hovedutfordringen at de ikke er bygget i henhold til dagens krav innen brannsikkerhet. Dersom tilsynet finner graverende feil kan det medføre strakstiltak og utbedring for borettslag og sameier. Les mer på Brann- og redningsetatens hjemmesider.

Hvem har ansvaret?

Hva som skal gjøres for at disse objektene skal erklæres tilfredsstillende iht. dagens brannforskrifter ligger under byggets eier. Dette er styret i borettslag og aksjeselskap. I sameier er det hver enkelt seksjonseier som har ansvaret for at påkrevd brannsikringsutstyr som røykvarsler og slokkeutstyr er på plass og vedlikeholdt i sin leilighet. Rømningsveier/trapperom i et sameie er derimot å regne som en fellesinstallasjon på lik linje med et brannalarmanlegg eller et sprinkleranlegg. Brannsikring av rømningsveier er et ansvar som ligger på styret i et sameie.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker en vurdering av tilstanden i din bygård.

Spørsmål om brannrådgivning og teknisk rådgivning?

Les Newsec Basales personvernerklæring

Sandra Winge Avdelingsleder brann, Newsec Project +47 957 74 938