Aktuelt

Nyheter og artikler

  • Brannvern i hjemmet og på jobb

    Brannvern er en sentral del av internkontrollen og det løpende arbeidet med helse-, miljø og sikkerhet i virksomheter, men brannvern er også viktig i hjemmet.
  • Tilgjengelig branndokumentasjon

    Branndokumentasjonen bør oppbevares lett tilgjengelig slik at den enkelt kan fremvises for tilsynsmyndigheter.
  • Forskrift om brannforebygging

    25. januar 2016 Hvilke plikter har eier, bruker og kommuner når det gjelder brannforebygging i eksisterende bygg?