Aktuelt

Nyheter og artikler

 • Internkontroll - en kort innføring

  24. april 2019 Internkontroll er pålagt for alle virksomheter som har arbeidstakere. Hvilke krav som gjelder for din virksomhet avhenger av virksomhetens art og omfang.
 • Brannvern i hjemmet og på jobb

  Brannvern er en sentral del av internkontrollen og det løpende arbeidet med helse-, miljø og sikkerhet i virksomheter, men brannvern er også viktig i hjemmet.
 • Tilgjengelig branndokumentasjon

  Branndokumentasjonen bør oppbevares lett tilgjengelig slik at den enkelt kan fremvises for tilsynsmyndigheter.
 • Forskrift om brannforebygging

  25. januar 2016 Hvilke plikter har eier, bruker og kommuner når det gjelder brannforebygging i eksisterende bygg?