Aktuelt

Nyheter og artikler

 • Framtidsutsiktene for handelseiendommer

  18. september 2019 Newsec har tatt temperaturen på handelseiendommer. Resultatet viser stor spredning i segmentet.
 • Skatte- og avgiftsendringer

  23. oktober 2019 Statsbudsjettet ble offentliggjort 7. oktober 2019. Vi oppsummerer de mest relevante skatte- og avgiftsendringer for aktører i eiendomsbransjen.
 • Nye nøkkeltall for felleskostnader 2018

  13. september 2019 Newsec har utarbeidet nye nøkkeltall for felleskostnader. Tallene viser en økning av felleskostnader per kvadratmeter sammenlignet med 2017.
 • Nye nøkkeltall for eierkostnader

  14. september 2020 Newsec har utarbeidet nye nøkkeltall for eierkostnader for kontoreiendommer.
 • Tjuvholmen Drift blir en del av Newsec

  26. juni 2019 Newsec Basale AS overtar 100 prosent av aksjene i Tjuvholmen Drift AS fra Selvaag Eiendom fra og med 2. juli 2019.
 • Tilbakelevering av leide lokaler

  26. april 2019 Når et leieforhold opphører er det viktig å gjennomføre tilbakelevering på en ryddig måte i god tid før leieavtalen utløper. Se hva du bør kontrollere ved tilbakelevering av leide lokaler.
 • Veileder: Systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere

  24. april 2019 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga i oktober 2017 ut en veileder for Systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere.
 • Brannsikkerhet i eldre bygårder

  24. april 2019 Som en del av av prosjektet brannsikker bygård fokuserer branntilsynet i Oslo på brannsikkerheten i ca. 3200 eldre bygårder fra perioden 1890-1930.
 • Risikofaktorer ved elbiler og ladestasjoner i garasjeanlegg

  Dette bør du vurdere før du etablerer ladestasjoner og P-plasser for elbiler i garasjeanlegg.
 • Risikovurdering innen brann

  24. april 2019 Mange virksomheter har ikke gjennomført en tilstrekkelig vurdering av risiko i sin virksomhet. Har dere risikovurderingen på stell?