Aktuelt

Nyheter og artikler

 • Brannsikkerhet i eldre bygårder

  24. april 2019 Som en del av av prosjektet brannsikker bygård fokuserer branntilsynet i Oslo på brannsikkerheten i ca. 3200 eldre bygårder fra perioden 1890-1930.
 • Risikofaktorer ved elbiler og ladestasjoner i garasjeanlegg

  Dette bør du vurdere før du etablerer ladestasjoner og P-plasser for elbiler i garasjeanlegg.
 • Risikovurdering innen brann

  24. april 2019 Mange virksomheter har ikke gjennomført en tilstrekkelig vurdering av risiko i sin virksomhet. Har dere risikovurderingen på stell?
 • Internkontroll - en kort innføring

  24. april 2019 Internkontroll er pålagt for alle virksomheter som har arbeidstakere. Hvilke krav som gjelder for din virksomhet avhenger av virksomhetens art og omfang.
 • Brannvern i hjemmet og på jobb

  Brannvern er en sentral del av internkontrollen og det løpende arbeidet med helse-, miljø og sikkerhet i virksomheter, men brannvern er også viktig i hjemmet.
 • Tilgjengelig branndokumentasjon

  Branndokumentasjonen bør oppbevares lett tilgjengelig slik at den enkelt kan fremvises for tilsynsmyndigheter.
 • Forskrift om brannforebygging

  25. januar 2016 Hvilke plikter har eier, bruker og kommuner når det gjelder brannforebygging i eksisterende bygg?