Aktuelt

Nyheter og artikler

 • Tilbakelevering av leide lokaler

  26. april 2019 Når et leieforhold opphører er det viktig å gjennomføre tilbakelevering på en ryddig måte i god tid før leieavtalen utløper. Se hva du bør kontrollere ved tilbakelevering av leide lokaler.
 • Generelt om brannvern

  24. april 2019 Det er i alle sin interesse å redusere sjansen for brann, i tillegg til å sørge for at skadene blir så små som mulig dersom det først skulle begynne å brenne. Hvem har ansvar for brannvern i Norge?
 • Veileder: Systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere

  24. april 2019 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga i oktober 2017 ut en veileder for Systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere.
 • Brannsikkerhet i eldre bygårder

  24. april 2019 Som en del av av prosjektet brannsikker bygård fokuserer branntilsynet i Oslo på brannsikkerheten i ca. 3200 eldre bygårder fra perioden 1890-1930.
 • Risikofaktorer ved elbiler og ladestasjoner i garasjeanlegg

  Dette bør du vurdere før du etablerer ladestasjoner og P-plasser for elbiler i garasjeanlegg.
 • Risikovurdering innen brann

  24. april 2019 Mange virksomheter har ikke gjennomført en tilstrekkelig vurdering av risiko i sin virksomhet. Har dere risikovurderingen på stell?
 • Internkontroll - en kort innføring

  24. april 2019 Internkontroll er pålagt for alle virksomheter som har arbeidstakere. Hvilke krav som gjelder for din virksomhet avhenger av virksomhetens art og omfang.
 • Brannvern i hjemmet og på jobb

  Brannvern er en sentral del av internkontrollen og det løpende arbeidet med helse-, miljø og sikkerhet i virksomheter, men brannvern er også viktig i hjemmet.
 • Tilgjengelig branndokumentasjon

  Branndokumentasjonen bør oppbevares lett tilgjengelig slik at den enkelt kan fremvises for tilsynsmyndigheter.
 • Forskrift om brannforebygging

  25. januar 2016 Hvilke plikter har eier, bruker og kommuner når det gjelder brannforebygging i eksisterende bygg?