Holtskogen Næringspark

Hobøl 

2000-300000 kvm
Kontor, Produksjon/Industri, Lager/Logistikk, Kombinasjonslokaler, Verksted

Om eiendommen

BESKRIVELSE
Meget attraktiv ferdig regulert næringspark for arealkrevende virksomhet beregnet for lager, logistikk og industri med tilhørende kontorformål, beliggende sentralt tett ved E18 vest for Spydeberg i Hobøl kommune. Fleksible tomter med god profilering mot E18 og direkte adkomst fra den nye firefelts motorveien som er under bygging.

Logistikkbygg
Lager og logistikkaktørene etterspør stadig etter gode tomter for utvikling av sine sentrallager. Holtskogen Næringspark kan tilby store bygg for formålet og som innebærer god plass for tunge semitrailere inne på området. Det tillates byggehøyder på 30 m!!

Kombinasjonsbygg:
Holtskogen tilbyr kombinasjonsbygg til alle type næringer og formål, enten til lettindustri/produksjon og mindre lager.

Engros/proffhandel
Reguleringsplanen tillater 3000 kvm BTA forretning knyttet opp mot virksomhet innen plasskrevende lagerbrukere.

Fakta om området:
Tomteområdet er på hele 532.000 m2 og kan utbygges med mer enn 300.000 m2 næringsbygg.

- Tomtene har stabil fjellgrunn
- Direkte av- og påkjøring fra ny 4-felts E-18
- Tomtene kan selges ferdig regulert til lager, logistikk og industri med tilhørende kontor
- Maksimal BYA = 70 %
- Maksimal byggehøyde = 30 meter
- Flere tomter solgt
- Tomtene har god profilering mot E-18 både i vestgående og østgående retning
- Komplett infrastruktur er allerede på plass

Sammen med Holtskogen Utvikling AS vil utvikle prosjektere bygg etter kundens behov. Utvikler kan tilby solide langsiktige leieavtaler med gode økonomiske rammebetingelser for de som selv ikke ønsker å stå for selve utbyggingen på egen tomt.

ADKOMST
Fra Oslo S:
Når nye E18 er ferdig utviklet vil transporttiden være ca. 30 minutter.
 
Fra Vinterbro:
Ca. 23 km med en kjøretid på ca. 20 minutter.
 
Fra Ørje (ved svenskegrensen):
Ca. 45 km med en kjøretid på ca. 35 minutter.

Se vedlagt presentasjonsfilm:

Spesifikasjoner

Area:

2000-300000 kvm

Type eiendom:

Kontor, Produksjon/Industri, Lager/Logistikk, Kombinasjonslokaler, Verksted

By:

Hobøl

Adresse:

Holtskogen Næringspark

Byggeår:

contact-cover

Gudmund Harlem

Min kontaktinformasjon

E-post: gh@newsec.no

Tlf: +47 922 27 103

Klikk her om du vil jeg skal ringe deg opp
Kontakt meg
Jeg kontakter deg
x

Kontakt meg

Holtskogen Næringspark Hobøl

+47 922 27 103 gh@newsec.no

Jeg kontakter deg

Oppgi kontaktinformasjonen så kontakter jeg deg i løpet av 48 timer.