Aurvegen

Nannestad 

5000-25000 kvm
Kontor, Produksjon/Industri, Lager/Logistikk, Kombinasjonslokaler, Hotell/Overnatting

Om eiendommen

BESKRIVELSE
Den aktuelle tomten har en meget sentral beliggenhet på Gardermoen med gode kommunikasjonsmuligheter mot Trondheim i nord, Oslo i sør, Kongsvinger og Charlottenberg i øst, samt Hønefoss og Bergen i vest. Det er enkel adkomst til E6 og E16 i alle retninger, samt meget kort avstand til Oslo Lufthavn Gardermoen.

Infrastrukturen på tomten blir tilrettelagt for leietakers bruk, enten det er for store trailere, industrimaskiner eller ansatte. Uteområdet blir preget av grønne områder, innbydende inngangspartier, parkeringsplasser for ansatte, besøkende og separate transportsoner for tunge kjøretøy.

Byggene og eiendommene blir 'skreddersydd' etter leietakers krav, der målsettingen er å oppføre bygninger som gir gode arbeidsprosesser og optimal drift der alle ansatte vil trives. Byggene vil være del av utviklingen av en større næringspark med flere aktører. Næringsparken vil bli et levende og attraktivt område for lager, industri og kontorer i lang tid fremover. Næringsparken kan utvides gjennom opsjoner på tilstøtende tomter. Vi kan tilby lokalene til konkurransedyktige priser, og ønsker å gi et konkret pristilbud dersom tomteområdet er av interesse. Vi ser frem til videre dialog og et godt samarbeid i tiden som kommer.

AREAL
Tomteområdet som helhet utgjør et areal på cirka 53.000 m², og vil bli delt opp i flere tomter.
-Tomt 1 er på ca. 7.500 m²
-Tomt 2 er på ca. 8.300 m²
-Tomt 4 er på ca. 20.000 m²

Tomtestørrelsen kan tilpasses etter behov. Tomtene er flate med god plass til manøvrering og oppstilling av både personbiler, varebiler, lastebiler, trailere og vogntog.

GRUNNFORHOLD
Tomten har gode grunnforhold med stabile sand- og grusmasser. Dette gjør at vi kan tilfredsstille de fleste krav til belastning.

INFRASTRUKTUR
Hovedveien fra E16 til tomteområdet (Gardermovegen) er nylig oppgradert av Statens Vegvesen. Det er i den forbindelse etablert gang- og sykkelvei langs denne.
All infrastruktur i området, som veikryss, veiforbindelser, gang- og sykkelveier, vann- og avløpsledninger mm. er opparbeidet i området.

SKREDDERSYDDE LØSNINGER
- Fleksibilitet for alle typer leietakere
- Utvikling i samarbeid med leietaker
- Tilrettelagt infrastruktur for tunge kjøretøy

AVSTANDER
TIL E16 3 minutter
OSLO LUFTHAVN 7 minutter
TIL E6 10 minutter
JESSHEIM 15 minutter
OSLO S 40 minutter
HØNEFOSS 45 minutter
HAMAR 55 minutter

FREMDRIFT
Nytt bygg kan stå klart til innflytting ca. 12 måneder etter at igangsettelse er gitt fra Nannestad kommune. Da tomteområdet er avsatt til næring og grunnforholdene er meget gode kan man forvente en rask innhenting av igangsettingstillatelse.

Spesifikasjoner

Area:

5000-25000 kvm

Type eiendom:

Kontor, Produksjon/Industri, Lager/Logistikk, Kombinasjonslokaler, Hotell/Overnatting

By:

Nannestad

Adresse:

Aurvegen

Byggeår:

contact-cover

Gudmund Harlem

Min kontaktinformasjon

E-post: gh@newsec.no

Tlf: +47 922 27 103

Klikk her om du vil jeg skal ringe deg opp
Kontakt meg
Jeg kontakter deg
x

Kontakt meg

Aurvegen Nannestad

+47 922 27 103 gh@newsec.no

Jeg kontakter deg

Oppgi kontaktinformasjonen så kontakter jeg deg i løpet av 48 timer.Martin Johannessen

Min kontaktinformasjon

E-post: mj@newsec.no

Tlf: +47 916 08 466
+47 916 08 466

Klikk her om du vil jeg skal ringe deg opp
Kontakt meg
Jeg kontakter deg
x

Kontakt meg

Aurvegen Nannestad

+47 916 08 466
+47 916 08 466
mj@newsec.no

Jeg kontakter deg

Oppgi kontaktinformasjonen så kontakter jeg deg i løpet av 48 timer.