Søbstadvegen 12, Heimdal

Type lokale Butikk, Handel, Verksted, Serveringslokale, Kantine
Størrelse 309 m2
Adresse Søbstadvegen 12, 7088 Heimdal

Beskrivelse

Tidligere Circle- K lokalene på Heimdal.  

Lokalet består av butikk, kjølerom - fryserom - div lagerrom - HC toalett - to stk garderober - personalrom - kontor.

Bensinstasjonen med pumper utenfor skal bestå.

Eiendommen er regulert til forretning, kontor og bolig, slik at dersom man ønsker F&B må det søkes om bruksendring eller dispenasjon fra dagens regulering.


Fasiliteter

  • Bredbåndstilknytning

Beliggenhet

Heimdal er et strøk i bydelen Heimdal i Trondheim; rundt 11 kilometer sør for Trondheim sentrum. Heimdal vokste frem som stasjonsby etter at Dovrebanen ble åpnet, og var kommunesenter for de tidligere herredene Tiller og Leinstrand. Kommunegrensa fulgte jernbanelinja tvers igjennom Heimdal. Stasjonsbyen var tidligere eget tettsted, men har blitt det av tettstedet Trondheim. Heimdal har beholdt sine sentrumsfunksjoner og flere store virksomheter har sine hovedkontorer her.

På 1980-tallet ble Tillerbyen (opprinnelig kalt Heimdalsbyen), to kilometer øst for Heimdal sentrum, planlagt som et avlastningssentrum for Midtbyen i Trondheim. Det er derfor anlagt flere store boligfelter, skoler, kjøpesentra og andre virksomheter i Tillerbyen, som er skilt fra Heimdal sentrum av den sterkt trafikkerte E6.

Kontaktperson